ЕЦБ няма да има достъп до личните данни на хората и направените от тях плащания

Предлагат законодателство през лятото

С дигитално евро ще може да плащаме, както сега пазаруваме с банкноти и монети. Но ще го носим на мобилния си телефон, а не в портмонето.

Ще има лимит на средствата, които хората ще могат да държат по сметка за дигитално евро. Това каза Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление “Банково”, при откриването на финансов форум “Иновации”, организиран от Асоциация Банка на годината. Представители на Европейската централна банка (EЦБ) казват, че този таван може да бъде 3000 евро, той като сумата е близка до средната брутна заплата в еврозоната.

Идеята на този таван е цифровото евро да бъде използвано за разплащане, а не хората и бизнесът да държат спестяванията си в дигитален формат. Ако бъде дадена възможност хората да държат всичките си пари под формата на цифрово евро и да имат достъп до тях директно чрез мобилния си телефон, голяма част от парите в банките може да бъдат изтеглени, от което никой не би имал полза.

Най-лесно плащането с цифрово евро ще става чрез приложение на мобилния телефон. ЕЦБ работи по въвеждането на дигитално евро от няколко години. “Като бъдещ участник в еврозоната ние следим проекта за дигитално евро на Европейската централна банка, чиято проучвателната фаза приключва през октомври тази година”, каза Нина Стоянова.

Тогава ЕЦБ трябва да реши дали да мине на следващ етап и да стартира пилотно използване на цифрово евро. Тази фаза на тестване може да продължи две или три години, казва Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Ако Управителният съвет на ЕЦБ и европейските законодатели - държавите-членки и членовете на Европейския парламент, се съгласят, можем да пуснем цифровото евро след три или четири години, допълва той.

Работи се и по конкретно законодателно предложение на Европейската комисия за дигиталното евро, което може да се появи още през лятото на тази година. В него се очаква да бъде пояснен и възможният статус на дигиталното евро като законно платежно средство, каза Нина Стоянова.

Идеята е цифровото евро да може да бъде използвано в пет конкретни случая на плащане, а именно: плащания от човек на човек, извършвани онлайн и офлайн; плащания, инициирани в магазини от платеца или от получателя; и плащания при електронна търговия. По проекта за въвеждане на цифрово евро работят и редица частни компании, които обсъждат с ЕЦБ различните технически аспекти. Вече е ядно, че въвеждането на цифрово евро технически е напълно реално, а най-трудно е да бъде осъществявано офлайн плащане между хора - когато нямат достъп до интернет. Целта на ЕЦБ е да гарантира, че всички граждани и фирми ще могат се възползват от основна услуга, която позволява плащания между граждани, търговци на дребно и публични органи. Европейците например ще могат да използват цифровото евро, за да плащат онлайн или в магазини, да изпращат пари на близките си или да плащат данъците си.

Идеята на цифровото евро не е да замени парите в брой. Но хората ползват все по-малко пари в брой. Затова централните банки по света работят, за да предложат на хората и алтернативна възможност за плащане без хартиени пари. Ползването на дигиталното евро трябва да е безплатно, както при пазаруване с банкноти и монети. Но както сега има такси за теглене на пари в брой, може да има такси за обмяна на хартиени пари за дигитално евро.

Европейската централна банка няма да има достъп до лични данни на гражданите, като например къде и за какво плащат. Така дигиталното евро ще прилича на хартиените пари, за разлика от плащането чрез банкова сметка. ЕЦБ ще емитира цифровото евро, но няма да го разпространява. Това ще бъде задача на финансовите посредници - банки или други финансови институции. За обработка на разплащанията с дигитално евро Евросистемата (в която влизат ЕЦБ и централните банки на страните от еврозоната) разработи централизиран механизъм за сетълмент (N€XT). Тестовете показаха, че този модел позволява бързо и ефективно валидиране на транзакции, като същевременно защитава поверителността на потребителите, като не разкрива техните модели на плащане или салда по сметки пред Евросистемата, пише в доклад на ЕЦБ.

Искат да изпреварят частните компании

Използват все по-малко пари в брой

Изследване на Банката за международни разплащания показва, че около 90% от централните банки по света изследват потенциала на дигиталните валути, а 14% развиват пилотни проекти. От особен интерес е развитието на този проект в Китай през последните няколко години и тестовото използване на дигиталния юан в определени региони на страната.

Развитието на дигиталните валути на централните банки се обуславя от значими фактори, един от които е, че парите в брой се използват все по-малко като средство за разплащане. Централните банки трябва да отговорят на продължаващата дигитална трансформация на бизнеса и еволюцията на платежните инструменти, както и на възможността глобални компании със значителен брой клиенти да развиват свои частни дигитални средства за плащане, каквито са например крипто валутите.

Защита на парите

Ще бъдат по-трудни за фалшифициране

В момента върху банкнотите евро са изобразени мостове и арки. Върху новите банкноти може да има известни европейци.

Европейската централна банка работи по издаването на нова серия високотехнологични банкноти с цел предотвратяване на фалшифицирането им и намаляване на въздействието им върху околната среда. Ще предоставяме банкнотите на гражданите, докато има търсене, казва Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, пред френската медия Les Echos. “Искаме хората да се свържат с новата серия банкноти, върху които работим. Обмисляме редица теми, включително европейската култура и скоро ще се консултираме с по-широката общественост. Лично аз бих искал известни европейци да бъдат представени на нашите бъдещи банкноти”, казва Фабио Панета. В момента върху банкнотите евро са изобразени мостове и арки.

Откриват опити за измами за милисекунди

Търсят баланс между сигурност и поверителност

Дигиталното евро ще може да бъде използвано както за плащане между хора, така и при пазаруване в магазин.

Плащането с дигитално евро ще става чрез приложение на български, което ще може да бъде свалено на мобилния телефон. Повечето компании, които участват в проучванията на ЕЦБ за въвеждане на дигитално еврото, препоръчват използването на родните езици в страните, в които то ще бъде въведено. При влизане на България в еврозоната всички плащания в страната ще стават с евро. Работната дата за влизане в еврозоната е 1 януари 2025 г. А при стартиране на дигиталното евро ще може да използваме и него.

Едно и също приложение на телефона ще бъде използвано за онлайн и офлайн плащания, за да бъде по-лесно за потребителите. Въпреки че техническият начин за осъществяване на самото плащане ще бъде различен според това дали човек има достъп но интернет или не.

Много важен аспект от въвеждането на дигиталното евро е предотвратяването на измами. Компаниите, които участват в проучванията на ЕЦБ, смятат че наличните технологии позволяват откриване и предотвратяване на опитите за измами.

Няколко компании са потвърдили техническата възможност за извършване на оценки в реално време на риска от измама в рамките на милисекунди, пише в доклад на ЕЦБ.

При разработването на правилата за използване на еврото ще трябва да бъде намерен баланс между гарантирането на поверителността на данните и борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Този баланс ще бъде определен от законодателя. В текущите дискусии на работно ниво в ЕЦБ някои искат да дадат приоритет на поверителността, докато други искат да дадат приоритет на борбата срещу незаконните дейности.

Трябва да бъдат изписвани ясно

Един месец ще плащаме с двете валути

В продължение на един месец след влизането ни в еврозоната ще може да плащаме едновременно и с левове и с евро.

Цените на всички стоки и услуги ще трябва да бъдат изписвани едновременно в левове и евро поне година и половина, когато страната ни влиза в еврозоната. Работната дата за въвеждане на еврото в България е 1 януари 2025 г.

Цените на всички стоки и услуги трябва да бъдат обявявани в левове и евро един месец след официалното решение на европейските институции за влизането ни в еврозоната, пише в проектозакона за въвеждане на еврото, който подготвя Министерство на финансите. Ако изпълним всички критерии, това се очаква да стане през пролетта на 2024 г. Така още от май или юни следващата година цените може да са в левове и евро. Разбира се, това ще стане, ако изпълним критериите за инфлация и за бюджетния дефицит.

Периодът на двойно означаване на цените ще продължи 12 месеца след въвеждане на еврото, предвижда проектът на закон.

Така до края на 2025 г. върху етикетите на стоките ще трябва да има цени в евро и левове. Целта е хората лесно да могат да направят преценка дали има някакво увеличение на цените след въвеждане на еврото, и ако има, да могат да решат дали да купят съответната стока.

През периода на двойно обявяване цените на стоките и услугите в левове и в евро трябва да се поставят една до друга, да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение, пише в проектозакона. Двете цени трябва да са придружени с отличителен знак, позволяващ лесното им разпознаване.

След влизането ни в еврозоната в продължение на един месец ще може да плащаме едновременно с левове и евро. А рестото в магазините ще трябва да бъде връщано само в евро.

Форум В София

Калин Христов, подуправител на Българската народна банка

На 7 и 8 юни в София се проведе Общо събрание на Европейската банкнотна конференция (ЕБК), организирана съвместно от Българската народна банка и ЕБК. Европейската банкнотна конференция представлява сдружение на група от европейски централни банки и печатници на банкноти, което има за цел подобряване на качеството и защитите на банкнотите и осигуряване на ефективност при производството, транспорта и дистрибуцията им. В рамките на Общото събрание на ЕБК се проведе и конференция на тема “Еволюция на банкнотите в дигиталния свят”, в която участваха представители на централни банки, производители на банкноти, правителствени агенции, доставчици и производители на банкнотна хартия, производители на защитни мастила, дизайнери на банкноти и компании за специализиран транспорт и обработка на банкноти. От българска страна презентации на конференцията направиха Калин Христов, подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление “Емисионно”, и Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на “БОРИКА” АД.

QOSHE - Всеки ще държи до 3000 дигитални евро - Стефан Кючуков
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Всеки ще държи до 3000 дигитални евро

7 112
09.06.2023

ЕЦБ няма да има достъп до личните данни на хората и направените от тях плащания

Предлагат законодателство през лятото

С дигитално евро ще може да плащаме, както сега пазаруваме с банкноти и монети. Но ще го носим на мобилния си телефон, а не в портмонето.

Ще има лимит на средствата, които хората ще могат да държат по сметка за дигитално евро. Това каза Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление “Банково”, при откриването на финансов форум “Иновации”, организиран от Асоциация Банка на годината. Представители на Европейската централна банка (EЦБ) казват, че този таван може да бъде 3000 евро, той като сумата е близка до средната брутна заплата в еврозоната.

Идеята на този таван е цифровото евро да бъде използвано за разплащане, а не хората и бизнесът да държат спестяванията си в дигитален формат. Ако бъде дадена възможност хората да държат всичките си пари под формата на цифрово евро и да имат достъп до тях директно чрез мобилния си телефон, голяма част от парите в банките може да бъдат изтеглени, от което никой не би имал полза.

Най-лесно плащането с цифрово евро ще става чрез приложение на мобилния телефон. ЕЦБ работи по въвеждането на дигитално евро от няколко години. “Като бъдещ участник в еврозоната ние следим проекта за дигитално евро на Европейската централна банка, чиято проучвателната фаза приключва през октомври тази година”, каза Нина Стоянова.

Тогава ЕЦБ трябва да реши дали да мине на следващ етап и да стартира пилотно използване на цифрово евро. Тази фаза на тестване може да продължи две или три години, казва Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Ако Управителният съвет на ЕЦБ и европейските законодатели - държавите-членки и членовете на Европейския парламент, се съгласят, можем да пуснем цифровото евро след три или четири години, допълва той.

Работи се и по конкретно законодателно предложение на Европейската комисия за дигиталното евро, което може да се появи още през лятото на тази година. В него се очаква да бъде пояснен и възможният статус на дигиталното евро като законно платежно средство, каза Нина Стоянова.

Идеята е цифровото евро да може да бъде използвано в пет конкретни случая на плащане, а именно: плащания от човек на човек, извършвани онлайн и офлайн; плащания, инициирани в магазини от платеца или от получателя; и плащания при електронна търговия. По проекта за въвеждане на цифрово евро работят и редица частни компании, които обсъждат с ЕЦБ различните технически аспекти. Вече е ядно, че въвеждането на цифрово евро технически е напълно реално, а най-трудно е да бъде осъществявано офлайн плащане между хора - когато нямат достъп до интернет. Целта на ЕЦБ е да гарантира, че всички........

© Труд


Get it on Google Play