We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Говорилня-2: Не властници и не партийци – лъча си следвай ти

3 0 0
17.01.2019

Прегледът на интервютата ми от времето на прехода се оказа занимание любопитно. Не настоявам, че точно там съм изрекъл главните истини, които са ме вълнували, но – и там също. Онова, което тук ласкаво наричам говорилня, има също и характер на изповедалня. В нея прямо или просто непредпазливо съм споделил мисли (и чувства също), за които не съм имал подтик да запиша на хартия по онова време. Част от тях са валидни и днес, доколкото животът ни все не сколасва да ги поправи, премахне или веднъж завинаги да ги приключи. Говорил съм, разбира се, и на литературни теми – занимание доста обременително, доколкото тази проблематика се люшкаше от сърцераздирателно оплакване до възторжено прехвалване на новата българска книга. С известна гордост установявам, че съм намерил хладнокръвие и търпение да дочакам как българското перо ще се защити достойно и ще изгази хаоса, забъркан с усилията (а и с парите) на вътрешни и външни заинтересовани лица. Това е завръщане, което беше изстрадано от всички – може би най-силно от читателя.

ЛИТЕРАТУРАТА ДНЕС щастливо се отличава от повечето области на българския живот. По някаква неуловима причина тя се избави от разорението и унижението, които сполетяха различни отрасли, науки и цели пластове на обществото, за зла чест на цяло поколение българи. Не че нямаше и такива опити, не че нямаше желаещи, не че нямаше и нещо като ликвидационни съвети и в литературата. Но литературната нива надживя всичко това, благодарение на добрия си посев и днес плодът й е сочен и в повечето случаи екологичен.

Не трябва да ме подозирате в разсеяност или дори в удобно премълчаване на проблемите на днешната литература. И днес има конюнктура, и днес има номенклатура, а класово- партийният подход от миналото нерядко се заменя с касово-партиен подход. (По-често касов и по-рядко партиен.) Разбира се, че се........

© СЕГА