We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Потресения – 16

2 0 0
15.08.2019

АЗБУЧЕН РЕД

Р. съвсем не е малко село и борбата на партиите при местни избори е ожесточена, с целия арсенал от обещания, компромати и най-обикновени лъжи. Тук няма толкова много партийци, родовете се преплитат и не се влияят от програми и платформи, та агитацията се води чрез нарочно изпратени хора от голямата община. Като всяка работа, подхваната отгоре-отгоре, и тук кампаниите протичат бързо и на едро, стръвта, която пратениците залагат е очевидно преголяма за тукашния кротък, но недоверчив електорат, затова пък заплахите в случай на евентуални непокорства са също тъй несъразмерни, почти зверски и по форма, и по съдържание.

Опитът от предишните избори в Р. обаче е показателен, включително и за управлението на държавата. Не знам имам ли право да го разгласявам, защото той си е ноу-хау на местния кмет Красимир Д. Изобретено е по време на умерен културен гуляй по повод пенсионирането му от жандармерията, даден в кръчмата на Васко Пиката за кръг от някогашни съученици и сегашни ловни компаньони на новия пенсионер. Както обикновено в наши дни, началният плам на края на почерпката преминал в градивна критика на селския живот. Токът спира, водопроводът едва цъцре, арендаторът скубе, циганорът безчинства, медицинска помощ няма, гробарите вечно пияни, попът не идва, църквата ще падне. С натрупването на възражения срещу селските несгоди и неправди някак от само себе си изникнала идеята: „Що бе, Краси, да не те направим един кмет тука, ще лежиш ли на една военна пенсия и да гледаш как селото се затрива!”

Духът бил изпуснат от бутилката. И буквално. Дори не само от една бутилка, ако трябва да се придържаме към художествената правда. Останалото се извършило сякаш от само себе си: подписи, регистрация, нагледни материали. Дошло времето на обещанията и омайването на населението. Изредили се партийни водачи от областта, от столицата дори. Партиите не жалели командировъчни. (В минали години за избори в Р. са посрещали и председател на парламента.) На селяните предлагали мост (по една случайност река вече имало), автобусна линия, винпром и консервен комбинат, надлъгвали се като за световно, изсилвали се, набирали скорост. Добре, че кампанията е само месец. Красимир се подсмихвал, черпел умерено и накрая разлепил плакати – сериозен портрет в униформа, под портрета пишело: „Ще отворя аптека в Р.”

И с този плакат спечелил изборите.

– Как ти дойде за аптеката? – питам го сега, когато аптеката е минало, ще трябва да се измисли нещо ново.

– Реших да карам по азбучен ред - вдига рамене кметът. – Нямаше аптека в село, хората се бяха изтормозили. Отворихме я наистина, днес сме нещо като околийски център с тая........

© СЕГА