Европейската комисия повишава минималните нива на акцизите

Предстои окончателното решение

Цените на цигарите ще нараснат до около 10 лв. за кутия заради нови минимални нива на акцизите за тютюневите изделия, които се очаква да бъдат приети за страните от ЕС. В момента минималният акциз за цигарите в ЕС е 90 евро за 1000 къса цигари, което прави по около 3,50 лв. на кутия. И в България именно това е минималният размер на налога.

Европейската комисия е подготвила промени, които предвиждат минималният акциз за цигарите да бъде увеличен на 180 евро на 1000 къса, но не по-малко от 63% от крайната цена, пише ecigintelligence.com, като се позовава на проект, с който разполага. Това означава, че към сегашната цена на всяка кутия цигари ще трябва да бъдат добавени още 3,50 лв. за акциз. Но върху акциза се дължи и 20% ДДС и поскъпването ще бъде общо с 4,20 лв. на кутия, ако проектът на Европейската комисия бъде одобрен.

В момента най-масовите цигари у нас се продават на цени между 5,80 лв. и 6,20 лв. При добавяне на още 4,20 лв. цените на най-масовите цигари ще стигнат 10 лв.

За достигането на новите минимални нива на акцизите за тютюневите изделия за страните от ЕС ще бъде даден някакъв период от време. Затова тютюневите компании в България искат още отсега да бъде приет график за плавно повишение на акцизите за цигарите и тютюна през следващите няколко годни. В противен случай след няколко години може да се наложи да има шоково повишение на цените на цигарите.

Европейската комисия е подготвила няколко варианта за данъчно облагане на новите и традиционните тютюневи изделия, но има и предпочитани от нея варианти. Въпреки че това са работни проекти за оценка на въздействието от вдигане на акцизите и действителният проект на директива може да се различава, от документите става ясно, кой е предпочитаният от Европейската комисия вариант. Очаква се проектът на директива за нови минимални нива на акцизите да бъде представен на 8 декември.

От подготвените документи става ясно, че ако новите разпоредби бъдат приети, ще има промени в начина на изчисляване на минималните данъчни ставки за тютюневите изделия. По-конкретно, новите минимални ставки вероятно частично ще вземат предвид различията в икономическото състояние и инфлацията между държавите-членки на ЕС. Това е съществена разлика от настоящrата директива, в която минималните ставки за всяка категория тютюневи изделия са фиксирани и са еднакви за всички страни-членки. За настоящата ситуация в оценката на въздействието се казва: “От гледна точка на контрола на тютюнопушенето този подход не може да осигури трайно решение, тъй като комбинацията от инфлация и растеж на доходите води с течение на времето до бърза ерозия на минимумите”. Действително, в повечето страни от ЕС нивото на акциза за цигарите в момента е по-високо отколкото у нас, и съответно е над минималното за ЕС ниво.

“Поради значителното и постоянно разнообразие в икономическите условия в държавите-членки - не само в доходите, но и в общото ниво на цените - всяка номинална минимална ставка, определена на ниво ЕС, обикновено е твърде ниска, за да има въздействие в страните с по-високи доходи”, пише в документа на Европейската комисия.

Затова е предложено да бъде въведен индекс, позволяващ периодично коригиране на минималните ставки за всяка държава-членка, за да се отрази покупателната способност на населението. Същевременно Европейската комиския възнамерява да следва политика на “голямо увеличение на минимумите на ЕС”, като предпочитаният вариант е увеличение на минималния акциз от 90 евро на 180 евро за 1000 къса цигари. Какво ще бъде крайното решение за облагането на цигарите още не се знае, защото в рамките на Европейската комисия се очаква остър дебат.

661 млн. лв. допълнителни приходи за 4 години

При съседите налозите са по-високи

Новите акцизи за цигарите ще влязат в сила от 1 март 2023 г.

Цигарите ще поскъпнат с около 20 ст. за кутия от 1 март 2023 г. Депутатите от бюджетната комисия към парламента подкрепиха на първо четене предложението на Министерството на финансите за календар за повишение на акцизите за тютюневите изделия през следващите четири години.

В момента минималният акциз за цигарите е 177 лв. за 1000 къса. Предложението е от 1 март следващата година да стане 185,50 лв. за 1000 къса. Новите акцизи ще влязат в сила от месец март, за да има достатъчно време бизнесът да се снабди с нови бандероли с новите цени. След това през 2024 г., 2025 г. и 2026 г. увеличението на акцизите за тютюневите изделия ще бъде от 1 януари. Като всяка година поскъпването ще бъде с около 20 ст. за кутия.

В момента средният размер на акциза за цигарите в страните от ЕС е 120 евро за 1000 къса, а при нас е 90 евро, или 177 лв. При предишното увеличение на минималните акцизи за тютюневите изделия за страните от ЕС, България и още няколко държави-членки бяха договорили преходен период в рамките на няколко години, докато бъдат достигнати минималните нива.

Сега предстои ново увеличение на минималните ставки за страните от ЕС, но от Министерството на финансите се съмняват, че ще можем да договорим такъв преходен период, защото налозите в другите страни са по-високи. Затова и Министерството на финансите и бизнесът искат да бъде приет календар за плавно увеличение на акцизите.

В Румъния акцизът за цигарите е 112 евро на 1000 къса, в Гърция е 145 евро, в Чехия е 119 евро, в Унгария е 117 евро, в Латвия е 121 евро, а у нас сега е само 90 евро.

През 2010 г. беше направено рязко повишение на акцизите, което доведе до повишение на цените с 50% и ръст на контрабандата до 35-40% от пазара, коментираха участници в дискусията. Тогава увеличението на акцизите е доведе до по-големи приходи за контрабандистите, а не за държавния бюджет. За да не се повтори това, всички се обединиха около тезата, че акцизите трябва да бъдат вдигнати.

Повишението на акцизите ще доведе до 661 млн. лв. допълнителни приходи в държавния бюджет през следващите четири години, обясниха от Министерството на финансите. Това е с 83 млн. лв. повече спрямо очакваните допълнителни приходи от варианта на увеличение на акцизите, който беше предложен през месец юни с актуализацията на бюджета за 2022 г. Тогава обаче депутатите не приеха увеличението, като основно спорът беше колко време е необходимо на бизнеса, за да се снабди с нови бандероли.

Акцизът за цигарите се състои от два компонента - фиксирана сума и процент от цената. Представители на повечето тютюневи компании в страната подкрепиха предложението на Министерството на финансите за увеличение на акциза за цигарите през следващите четири години. Някои от компаниите обаче поискаха друго съотношение между фиксираната сума и процента от цената. От министерството обясниха, че са избрали вариант, при който приходите от цигари зависят по-малко от цената, за да има предвидимост в приходите и да не се стига до ценова война на пазара. Сегашното предложение е за най-малко увеличение на акциза за цигарите спрямо останалите тютюневи изделия, защото при цигарите има най-голям риск от контрабанда, коментираха от Министерството на финансите.

Ще бъдат обхванати нови категории изделия

Налог от 0,10 евро на милилитър


За течности за електронни цигари, съдържащи по-малко от 15 милиграма никотин на милилитър, акцизът трябва да бъде поне 0,10 евро на милилитър.

По отношение на електронните цигари Европейската комисия е избрала вариант на минимално данъчно облагане на “умерено ниво”, става ясно от подготвените документи. Като същевремнно прилага по-високи ставки за продукти, съдържащи по-високи нива на концентрация на никотин.

Разликата между електронните цигари и системите за нагряване на тютюн, е че електронните цигари загряват течност, обикновено съдържаща никотин, докато нагреваемите тютюневи иззелия загряват листата на тютюна.

За течности за електронни цигари, съдържащи по-малко от 15 милиграма никотин на милилитър, акцизът трябва да бъде поне 0,10 евро на милилитър или поне 20% от продажната цена на дребно, предлага Европейската комисия. За по-високи концентрации на никотин акцизът трябва да бъде най-малко 0,30 евро на милилитър, или поне 40% от продажната цена на дребно.

Новите фискални разпоредби на Брюксел ще обхванат и електронните течности без никотин. Други тютюневи и никотинови продукти също ще бъдат обхванати от новата директива на Европейската комисия, като целта е да бъдат обхванати всички продук­ти, включително и такива, които тепърва ще излизат на пазара при бъдещо развитие на индустрията.

Брюксел има няколко варианта

Бизнесът иска плавно покачване

По-плавно повишение на акциза за нагреваемите тютюневи изделия иска част от бизнеса.

Предложението на Европейската комисия е да бъдат увеличени минималните нива на акцизите за всички видове тютюневи изделия. Макар че са изготвени три различни варианта за данъчно облагане на изделията, които са алтернатива на цигарите, има предпочитан от Европейската комисия вариант.

Предпочитаният вариант за облагане на системи за нагряване на тютюн, използващи стикове, предвижда минимален акциз от 91 евро за 1000 стика, или 55% от цената на дребно. За всички останали системи за нагряване на тютюн се прилага акциз от 130 евро на кг, или минимален налог в размер на 55% от цената. При положение, че в момента акцизът за нагреваемите тютюневи изделия в България е 233 лв. за кг.

Тези предложения на Европейската комисия за минимални акцизи са по-ниски от предложението на Министерството на финансите, което предвижда до 2026 г. минималният налог за нагреваемите тютюневи изделия да достигне 400 лв. за кг. Същевременно предложеният от министерството нов размер на акциза за традиционните цигари към края на 4-годишния период до 2026 г. ще остане значително под предложеното ново минимално ниво на налога за страните от ЕС.

Част от тютюневите компании в страната подкрепят предложението за повишаване на акциза за нагреваемите изделия, но посочват, че на база дискусии може да се направи анализ за по-плавно покачване на акциза през годините. Други компании, орериращи на пазара в старана, настояват повишението на акциза през следващите четири години да е по-малко и да бъде по-плавно спрямо варианта на Министерството на финансите.

QOSHE - Цените на цигарите ще стигнат 10 лева - Стефан Кючуков
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Цените на цигарите ще стигнат 10 лева

7 0 3
18.11.2022

Европейската комисия повишава минималните нива на акцизите

Предстои окончателното решение

Цените на цигарите ще нараснат до около 10 лв. за кутия заради нови минимални нива на акцизите за тютюневите изделия, които се очаква да бъдат приети за страните от ЕС. В момента минималният акциз за цигарите в ЕС е 90 евро за 1000 къса цигари, което прави по около 3,50 лв. на кутия. И в България именно това е минималният размер на налога.

Европейската комисия е подготвила промени, които предвиждат минималният акциз за цигарите да бъде увеличен на 180 евро на 1000 къса, но не по-малко от 63% от крайната цена, пише ecigintelligence.com, като се позовава на проект, с който разполага. Това означава, че към сегашната цена на всяка кутия цигари ще трябва да бъдат добавени още 3,50 лв. за акциз. Но върху акциза се дължи и 20% ДДС и поскъпването ще бъде общо с 4,20 лв. на кутия, ако проектът на Европейската комисия бъде одобрен.

В момента най-масовите цигари у нас се продават на цени между 5,80 лв. и 6,20 лв. При добавяне на още 4,20 лв. цените на най-масовите цигари ще стигнат 10 лв.

За достигането на новите минимални нива на акцизите за тютюневите изделия за страните от ЕС ще бъде даден някакъв период от време. Затова тютюневите компании в България искат още отсега да бъде приет график за плавно повишение на акцизите за цигарите и тютюна през следващите няколко годни. В противен случай след няколко години може да се наложи да има шоково повишение на цените на цигарите.

Европейската комисия е подготвила няколко варианта за данъчно облагане на новите и традиционните тютюневи изделия, но има и предпочитани от нея варианти. Въпреки че това са работни проекти за оценка на въздействието от вдигане на акцизите и действителният проект на директива може да се различава, от документите става ясно, кой е предпочитаният от Европейската комисия вариант. Очаква се проектът на директива за нови минимални нива на акцизите да бъде представен на 8 декември.

От подготвените документи става ясно, че ако новите разпоредби бъдат приети, ще има промени в начина на изчисляване на минималните данъчни ставки за тютюневите изделия. По-конкретно, новите минимални ставки вероятно частично ще вземат предвид различията в икономическото състояние и инфлацията между държавите-членки на ЕС. Това е съществена разлика от настоящrата директива, в която минималните ставки за всяка категория тютюневи изделия са фиксирани и са еднакви за всички страни-членки. За настоящата ситуация в оценката на въздействието се казва: “От гледна точка на контрола на тютюнопушенето........

© Труд


Get it on Google Play