We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Истината за емисиите България спокойно може да запази всичките си ТЕЦ до 2030 г.

3 0 0
11.02.2020

Нашата лепта за спасяване на планетата е платена

Някои факти за енергийните СО2 емисии на Европа, които Брюксел не желае да знаете:

1. ЕС достига пика на потреблението на въглища и енергийните си СО2 емисии през 1979 г. Оттогава те намаляват като най-голям принос за това имат: а) ядрената енергия през 80-те и газът в последните години; б) сривът на комунистическата индустрия през 90-те; в) изнасянето на тежката индустрия от ЕС след 2000 г. и чак накрая г) енергийната ефективност и ВЕИ.

2. България........

© Труд