We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Мистериите на българските земи Цар Калоян освобождава и обединява български земи

3 0 0
18.10.2019

Той е не само енергичен военачалник и талантлив дипломат, но и образован, просветен владетел

В писма до папата Калоян изрично отбелязва цар Самуил като негов „прародител“

През октомври 1207 г. пред стените на Солун загива един от най-ярките пълководци и държавници в нашата история – цар Калоян (1197 – 1207), за когото всеки българин знае поне нещо от школските учебници, от романите на Фани Попова-Мутафова, от телевизионни предавания и сайтове. Версиите за неговата смърт са различни – от ромейската, казано в днешен маниер „хибридна“ легенда за чудодейната намеса на св. Димитър Солунски до естествена смърт от „болка в страната“… Най-правдоподобна си остава тезата за политическо убийство, дело на болярската опозиция. И все пак, в нашите представи Калоян е един донякъде „христоматиен“ образ. Нека се обърнем към някои свидетелства, които показват този владетел в много по-пълна светлина.

В кореспонденцията на българския цар с папа Инокентий III съществува един необичаен момент – Калоян приема подадената му от папата реплика, че произлиза „от благороден род на град Рим“ и че има римска „благородна кръв“! Това сведение е предмет на спекулации от страна на румънските историци, които твърдят, че Асеневци са власи и са създали „влахо-българско царство“… Дали обаче папата би „поласкал“един чужд владетел, на когото обещава кралска титла, извеждайки произхода му от влашките овчари по балканските планини? Очевидно не.

Не само императорите на Византия, но и другите европейски монарси по различни начини са търсели приемственост с великата Римска империя. Ако за северните страни това не е било лесно, в България следите от грандиозната римска култура са впечатляващи и днес, да не говорим за XIII век. За владетел, живеещ в дворец с вградени в стените римски стели с надписи на латински език, както е на Царевец в Търново, връзката с Рим е дори „материална“! Още повече, че столицата наследява изградения от прочутия император Траян монументален град Никополис ад Иструм (при с. Никюп до Велико........

© Труд