We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Мистериите на българските земи Последователите на Ивайло Селският цар е личност, сравнима с национални герои като „смелото сърце“ Уилям Уолъс и Жана д’Арк

5 0 0
16.08.2019

Най-яркият му последовател е Лъже-Ивайло – „Псевдо-Лахана“

Въстанието и царуването на Ивайло (1277-1280) е една от най-драматичните страници на вътрешнополитическата история на средновековна България. Отношението към „селския цар“, чието име най-вероятно е звучало като „Иваил“, е твърде противоречиво – от изразител на интересите на „широките народни маси“ до „рушител на държавата“… Разбира се, не е оправдано Ивайло да бъде издиган на „класов“ пиедестал, още повече, че той достига позицията на напълно легитимен български цар. Дори и малкото сведения, оставени ни от съвременниците, показват мащабите на тази невероятна личност – личност, сравнима (и дори превъзхождаща!) национални герои на други европейски държави като „смелото сърце“ Уилям Уолъс в Шотландия и Жана д’Арк във Франция.

Днес е ясно, че „Лахана“, както го наричат византийските автори, е представител, най-вероятно местен командир на войнишкото население, пазещо проходите на Източна Стара планина от векове. „Свинарят“ Иваил и неговите съратници са притежавали оръжие, военен опит и мотивация да печелят битки дори и срещу „непобедими“ противници, за каквито в онази епоха са приемани татарите (монголите). Струва си да се спрем именно на тази страна от движението на Ивайло – защитата на обикновеното население от чужди нашественици. Това задължение на държавата очевидно не е изпълнявано, поне не и в необходимата степен… Затова името на Ивайло/Лахана се носи в България и съседните страни десетилетия след гибелта му и извежда на историческата сцена негови последователи.

Благодарение на византийския поет Мануил Фил, знаем имената някои Ивайлови съратници – Куман, Стан, Кънчо, Момчил, Дамян… Те са защитниците на крепости от двете страни на Балкана, където е и огнището на въстанието. Сред най-близките сподвижници на българския бунтар и цар, превърнал се в негов следовник, е Хранислав – „… войнствен мъж сред българите…“, пленен „… във войната против Лахана…“ и хвърлен от император Михаил VIII Палеолог (1259-1282) в затвора във византийската столица. При Андроник II Палеолог (1282-1328) в........

© Труд