We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Завръщането на Индиана Джоунс Златото на родопските траки Край Ада Тепе добивали благородния метал преди 3500 години

3 0 0
29.06.2019

През 2002 г. един пещерняк от Кърджали ме отведе до древните рудници при с. Стремци, само на няколко километра от проучвания от моя екип Перперикон. Те бяха слабо известни в науката и определено се нуждаеха от сериозни проучвания. Спомням си невероятното усещане при влизането в издълбаните преди хилядолетия галерии. Времето бе запазило прокопаните вертикални шахти, през които е прониквал въздух и е изнасяна изтръгнатата от земята руда. По склоновете и край близката рекичка пък личаха отвалите от хилядите тонове изхвърлена скална маса.

Тези мини ме заинтригуваха много, защото славата и богатството на Перперикон през различните исторически епохи определено е свързано с тях. Аз обаче нямах необходимите познания за тяхното изследване. С тези паметници се занимава археометалургията, която е сравнително ново научно направление в археологията. В Европа едва през последните 25-30 години то придобива по-широка популярност. Негов основен обект на изследване са древният рудодобив и металодобив. Тук попадат не само благородните, но цветните и черните метали. Тази наука има много допирни точки с геологията, минералогията, химията, геофизиката и други науки.

Полето на археометалургията в България е една все още неразработена ниша. Съществуват множество непроучени обекти, които предлагат чудесна перспектива за работа. Това с особена сила се отнася за траките от Родопите, които според запазените антични писмени извори били чудесни рудари. С нелеката задача през 2008 г. се зае българо-немска експедиция, ръководена от археолога към НАИМ-БАН д-р Христо Попов. От германска страна участваше видният изследовател проф. Албрехт Йокенхофел от Вестфалския Вилхелмов университет в Мюнстер. Включени бяха видни геолози, специалисти........

© Труд