We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Мистериите на българските земи Аспаруховите валове – “загадката” на Северозапада Българите изграждат солидни военно-отбранителни землени съоръжения

2 0 0
21.06.2019

Изграждането им е с превантивна цел

Пренасянето на българската държавност на Балканите от кан Аспарух през 680-681 г. води до коренни промени, особено в обширното пространство между Стара планина и Карпатите. След победоносната война с Византия, за която стана дума в нашия разказ за древния Онгъл (в. „Труд“ от 17 май т.г.), Аспаруховите българи покоряват местното население (потомци на траки, готи, римски ветерани и др.) и заселилите се тук през първите десетилетия на VII в. „славини“ (югоизточни славяни). Аспарух създава обширна Вътрешна област, по чиято периферия са настанени славянските общности – както разказва хронистът Теофан племето севери поема защитата на Източна Стара планина, а отбраната „… откъм юг и на запад до Авария…“ е поверена на „… останалите седем племена…“

Българите изграждат солидни военно-отбранителни землени съоръжения, простиращи се понякога на стотици километри. Такива са Северният и Южният Бесарабски вал (всеки с дължина над 120 км), тройният вал между Черна вода и Констанца в Северна Добруджа (около 60 км), Северната (300 км) и Южната (170 км) Новакова бразда във Влахия, дългата около 150 км Еркесия между Бургаското езеро и Марица, десетки по-малки по крайбрежията на Черно море и Дунав, в проходите на Стара планина… Най-западни от тях са трите вала в днешна Северозападна България – Островският, Козлодуйският (Хайрединският) и Ломският. Тези неми паметници на средновековното минало са добре познати на местните хора, но почти неизвестни, а нерядко даже и неподозирани за широката общественост.

Трите вала в Северозапада са регистрирани от руските щабни офицери по време на Освободителната война (1877-1878), но погрешно приемани за дело на римляните. Основоположниците на нашата археология, „българските чехи“ Вацлав Добруски и Карел Шкорпил, още в края на XIX в. се усъмняват в това. Валовете са изградени още по времето на Аспарух. По-старите учени смятат, че те очертават западната граница на държавата. Проф. Рашо Рашев, най-добрият познавач на тази проблематика, убедително показа нещо........

© Труд