We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Атанас Тасев: Процедурите на НЕК са изпипани

6 0 0
19.06.2019

Във връзка с писмото на представители на АОБР – Асоциацията на организациите на българските работодатели до НЕК итвърденията на Васил Велев в качеството му на председател на Асоциацията на индустриалниякапитал в България, обвиняващи държавното Дружество в манипулации на пазара на електрическа енергия в страната, потърсихме един уважаван експерт в областта на енергетиката – проф. Атанас Тасев.

Професорът коментира темата и сподели своето тълкуване относно случващото се надигналото се напрежение между АОБР и държавната НЕК.

​Здравейте, проф. Тасев! Как ще коментира обвиненията от страна на АОБР и Васил Велев, че подготвян търг за продажба на електрическа енергия от страна на НЕК е подозрителен и буди съмнение за осъществяване на манипулации на пазара?

​За да Ви дам отговор внимателно се запознах с писмото на АОБР( подписано от Ротационния председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели ( АОБР) ,г-н Цветан Симеонов) , адресирано до директора на НЕК Петър Илиев , както и с подробният, базиран на действащото законодателство, писмен отговор на НЕК и смятам, че писмото, разбираемо, отразяващо едностранно интересите на големите консуматори на електроенергия,предоставя на вниманието на обществеността определени „тези“ като истини от последна инстанция , и изключва правото на другата страна за защита. Като се отчете авторитета на такава голяма работодателска организация, каквато е АОБР всичко това поражда необосновано напрежение в обществото.

В предишен коментар, по повод високата волатилност на цените на електроенергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) , коментирах, че причината за това явление не е в ниската ликвидност на борсата , а в неадекватната пазарна политика на потребителите, които не използват европейските борсови практики да играят на пазара с портфейл, базиран основно на двустранни договори (около 80% от обема) и с коректив на база платформите „ден напред“ (около15% от обема) и „час напред“ (около 5% от обема), а се „втурнаха“ изключително в сектора на платформата „Ден напред“, което доведе до изкривяване на нормалната борсова практика и естествено – до вдигане на цената на електроенергията за определени интервали от време..

И сега твърденията за опит за изкуствено генериране на хроничен недостиг на електроенергия и последващата по-лесна манипулируемост на цените на електрическата енергия са „софистични“.

На пръв поглед изглежда логично , че при тези условия може да „играе“ само силен във финансово отношение играч, който след търга ще фрагментира пазара и ще реализира висока печалба, изваждайки малките играчи от пазара. В най-общия случай това е вярно, но не в този.

В отговорът на НЕК ясно е казано, че в коментирания случай се търгуват тези количества енергия, които се генерират от ВЕИ в диапазона от 1 до 4 Мвт .Профилът на доставяната енергия от този тип........

© Стандарт Нюз