We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

И в икономиката, и в културата има Бог

2 0 0
24.05.2019

(Продължение от 18 май)

Днес, понеже е ден за размисъл, нямам право да агитирам за партии и кандидати, което твърде ме облекчава, защото и бездруго нямам желание. Но това, дето не бива да се изказвам, ми развързва ръцете. Веднага се възползвам и продължавам темата от миналата събота.

Тогава говорихме как представата за наличието (респективно отсъствието) на Бог влияе върху идеологията на политическите партии и определя тяхното поведение. Дали светът е създаден умишлено, или е възникнал случайно; дали смъртта слага край на всичко, или след нея има още нещо; дали човешката воля е най-висша, или има и по-висша от нея; има ли историята начало и край, смисъл и цел; дали истината и доброто са абсолютни или относителни – все въпроси, съвкупността от чиито отговори оформя мирогледа както на индивидите, така и на политическите партии. Според мирогледа се определят ценностите (кое е добро и важно), а когато ценностите се подредят (кое е най-добро и най-важно), получаваме приоритетите. От приоритетите пък зависят политиките – за една е най-важна расата, за друга класата, за трета индивидът; за една икономиката е преди културата, за друга социалните помощи са по важни от инвестициите и т.н.

Днес ми се ще да видим как биха изглеждали някои от основните секторни политики според презумпцията за съществуването на Бог. Веднага ще кажете: ами че те всички предизборни програми са еднакви! Така е и за това си има причини. Първата е, че когато ги пишат, специалистите старателно проучват какво искат да чуят избирателите, та да им го обещаят във възможно най-голяма мяра. И тъй като желанията на хората са горе-долу едни и същи – да са здрави и богати – и предизборните програми са горе-долу едни и същи. Творчество и фантазия се проявяват повече при описанието на начините.

Втората причина е, че доколкото крайната цел на политиките е превръщането им в закони, а законите са догмите, с които работи правосъдната система, то при разписването на политики и........

© СЕГА