We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Как се разваля договор за  прехвърляне на имот срещу гледане

3 0 0
21.03.2019

В рубриката "Съветите на юриста" ви предлагаме ви консулти по актуални теми от практиката на адвокат Станимир Стоев.
Тя е свързана основно с търговски спорове и правоотношения в сферата на дейност на търговските банки и техните клиенти, предоставяне на консултации по въпроси, свързани с кредитиране, проблемни кредити, процесуално представителство по искови, заповедни и изпълнителни производства.
Адвокат Стоев е готов да отговаря на читателски въпроси. Задавайте ги на електронни пощи analizi_s@abv.bg. и stanimir.stoev@gmail.com.
-------------------------

Нерядко родители или близки роднини /и в по-редки случаи лица без роднинска връзка/ прехвърлят недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Това обикновено се прави по няколко основни причини:
1. Приобретателят /този, в чиято полза е прехвърлен имотът/, няма достатъчно средства да купи имота или
2. Прехвърлителят желае наистина полагане на грижи към него до смъртта му, а не получаване наведнъж на определена сума пари или
3. Прехвърлителят не желае да остави наследство на един или повече наследници по лични причини, като, доколкото завещанието и дарението, като........

© Стандарт Нюз