We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Проф. Борислав Борисов, доктор по икономика и доктор на науките по администрация и управление, пред „Труд“: Държавата е най-големият работодател у нас Висшистът в администрацията взима колкото чистачка

5 0 181
20.03.2019

Чиновник е една от най-спряганите думи в държавата. Какъв е капацитетът на държавната ни администрация? Имаме ли твърде много чиновници? Какви са заплатите им? Може ли да говорим за дигитализация на администрацията или за електронно управление? На тези въпроси отговаря проф. Борислав Борисов в интервю за вестник „Труд“.

– Защо решихте да направите индекс на административния капацитет на държавната администрация?
– От преди 20-25 години се заговори за нов публичен мениджмънт, акцентиращ върху въвеждане на бизнес модели в управлението на организациите от публичния сектор. Нашата държава отговори на новите тенденции с приемане на Стратегия за модернизиране на държавната администрация от присъединяване към интегриране 2002 – 2005, Стратегия за децентрализация 2006 – 2015 г., както и с действащата Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. По Оперативна програма (ОП) „Административен капацитет 2007 – 2013“ бяха реализирани 1450 проекта за 345 млн. лв. Проекти за модернизиране на администрацията се реализират и по настоящата ОП „Добро управление“. Какъв е резултатът от тези програми и проекти и постигат ли се целите, заложени в стратегическите документи – това са въпроси, които вълнуват цялото общество. Това от една страна. От друга, в държавната администрация работят близо 100 хил. души. Тя е най-големият работодател, но освен това в държавната администрация се вземат решения, регулира се дейността и се предоставят публични услуги, засягащи всички граждани. Ето защо обществото е чувствително към работата на структурите на държавната администрация, които то правилно отъждествява с държавата. Това ни провокира да изследваме държавната администрация на всички нива.

– Как се случи изследването?
– Като преподавател по редица дисциплини винаги съм проявявал научен интерес към процесите, протичащи в административните структури. Проучването, чрез което се събра информация за изчисляване на индекс на административния капацитет, започна в началото на 2017 г. Тогава се обърнахме към 80 държавни администрации от всички нива за определяне на определен брой експерти, които да бъдат наши респонденти в предстоящото изследване, а по възможност и постоянни сътрудници при проучванията през следващите години, тъй като намеренията ни са всяка година да обявяваме на обществеността нивата на индекса. Изготвихме анкета, включваща 44 въпроса от различни области на административния капацитет. През 2018 г. отново направихме същото проучване и това ни даде възможност да отбележим динамиката в стойностите.

– Срещнахте ли трудности при комуникацията с администрацията и какви?
– Няма да бъда откровен ако кажа, че всички ръководители на администрациите, съставляващи съвкупното понятие „държавна администрация“ са много щастливи от това, че някой ги пита за дейността им. Повечето бяха отзивчиви и аз им благодаря. При други се наложи да се свързваме многократно, за да ги убедим, че няма нищо страшно и не искаме от тях някаква квалифицирана информация, а публичност и прозрачност на различни аспекти от начина им на управление.

– Споделете генералните изводи от проучването.
– Генералният извод е, че според нашата оценка, административният капацитет на държавната администрация се оценява малко над средната, т.е. ако приемем, че има четири състояния – незадоволително,........

© Труд