We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Изпълнителният директор на Централен депозитар Васил Големански пред „Труд“: Хората ще вземат пари от акциите си от масовата приватизация Целта е гражданите да се възползват максимално ефективно от собствеността си

3 0 16
26.01.2019

Министерството на финансите публикува Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ в т.н. Регистър А. Основните моменти от нея са придобитите акции от масовата приватизация, към които не е проявен интерес през последните 15 години, да бъдат вкарани в нов инвестиционен фонд. Но преди това хората да имат възможност да ги продадат и да получат пари в брой. С въпроси за какви акции става въпрос и какъв ще бъде ефектът от промените се обърнахме към изпълнителния директор на Централен депозитар Васил Големански.

– Към Централния депозитар има регистър на всички собственици на акции от търгувани на борсата дружества, както и на придобитите акции от масовата приватизация. Колко граждани имат акции от такива дружества и колко от тях не са се интересували от книжата си през последните 15 години?
– В регистъра за безналични финансови инструменти в Централен депозитар се водят и всички акции, придобити в компании, участвали в процеса на масова приватизация. Общият брой на физическите лица, собственици на акции, придобити в масовата приватизация, е около 3 млн. Малко над 2 млн. от тях не са имали никакво движение по сметките си.

– Каква е стойността на тези „спящи“ акции?
– За да се каже каква е стойността на тези активи трябва да се вземе предвид пазарната стойност на акциите на всяко едно дружество. За дружествата, които не са публични и не се търгуват на борсата няма публично оповестена цена и е необходимо да се прави оценка. Централен депозитар разполага с номиналната стойност на тези акции (така както е емитирана и регистрирана в търговския регистър), така че по номинална стойност тези активи са около 2 млрд. лв.

– Какъв е средният обем на притежаваните от един човек „спящи“ акции?
– Малко над 50% от тези сметки са средно с 25 броя акции, около 30% са с около 50 броя, 15% са с около 100 броя акции.

– От Министерството на финансите публикуваха Концепция за личните сметки на гражданите, водени от „Централен депозитар“. Какви са основните моменти в нея?
– Основните моменти от публикуваната от Министерство на финансите концепция са няколко. Първо, желанието да се предизвика широк обществен интерес към притежаваните от хората акции. Част от дружествата са раздавали дивиденти, които хората не са получили поради липса на достатъчно информация. Чрез предизвикването на обществения интерес вниманието на гражданите се насочва и към възможността те да получат полагащите им се доходи от тяхната собственост. Друг аспект на обществения интерес е хората да проучат възможността за търговия с притежаваните от тях акции. В течение на годините след масовата приватизация цените на ценните книжа (акциите) претърпяха много промени. Имало е моменти когато стойността на тези книжа е била доста висока и при продажба се реализираше доста добра доходност. Предизвиканият интерес най-вероятно ще доведе и до по-активно участие на тези хора в дейността на самите дружества, в качеството им на акционери. Участието в общото събрание, което е върховният орган за управление на дружеството, би повишило качеството на управление на самото дружество и би довело до по-ефективни резултати в развитието му. Предвижда се да бъдат облекчени процедурите и намалени таксите за разпореждане с тези акции, така че притежателите им да могат да се възползват........

© Труд