We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Пренайдзме у себе зарно рускосци

1 0 0
17.01.2019

У тим Новим 2019. року жадам шицким припаднїком нашей рускей заєднїци же би пренашли тото зарно рускосци котре у нас иснує уж телї вики, и же би го посадзели до шерцох своїх наймилших же бизме на тот способ указали себе, а окреме нашим сушедом, же зме ту присутни уж скоро три вики и же ше нашо коренї на тельо попреплєтали, же наш шлїд на тих бачванско-сримских просторох цалком обачлїви и препознатлїви!

На тим факту Национални совит Руснацох у новим зволаню будзе муровац нашу дальшу еґзистенцию у тим мултикултуралним штредку и будзе ше намагац написац нову, актуалну стратеґию отримованя и розвою нашей култури и нашого язика през квалитетни образовни процеси и през правдиве и порядне информованє.

Шицки зме шведкове же процеси транзициї у нашей терашнєй держави тирваю барз........

© Руске слово