Сега бъдещите собственици губят и парите си, и превозното средство

Сега всичко е за лизингодателя

Голяма промяна за хората с коли на лизинг предлагат депутати от “Възраждане”. Целта е ако кола на лизинг бъде открадната, човекът който я изплаща да получи обратно платените досега вноски. Защото в момента той остава без кола и без обезщетение от застрахователя.

Предложения за промени в Търговския закон са внесени от депутати от “Възраждане” в парламента. Народните представители искат в закона да бъде запитан текст, според който “в случаите на противозаконно отнемане на лизингова вещ, която е била застрахована за такъв риск изцяло в полза на лизингодателя, всяка от страните по договора за финансов лизинг разполага с правото да го развали с обратна сила, като в такъв случай лизингополучателят има право да получи обратно всички платени от него суми”.

В момента според Търговския закон “рискът от случайното погиване или повреждане на вещта при финансовия лизинг е за лизингополучателя”. Това на практика означава, че при кражба на кола на лизинг, човекът който я изплаща, може да не получи нищо, въпреки направените вече вноски и това, че автомобилът е застрахован.

При финансов лизинг на автомобили има някои особености, посочват депутатите в мотивите си. Договорът за лизинг включва задължително самоучастие от лизингополучателя - плащането на авансова сума при сключването на договора. Освен това лизингополучателят има задължение да плаща премия по застраховка “Каско”, включваща и риск от кражба, но застрахователната полица е сключена не в негова полза, а в полза на лизингодателя (собственика на вещта). Възможно е дори застрахователната стойност на автомобила да е по-висока от записаната в договора за лизинг с цел да бъде гарантирана печалба на лизингодателя. Договорът за лизинг включва и задължение лизингополучателят да плати различни съпътстващи “административни разходи”, като например такса за разглеждане и одобрение на заявлението за лизинг.

С взимането на автомобила лизингополучателят приема и рисковете от погиване на вещта, пише в мотивите на депутатите. При евентуална кражба на колата застрахователят изплаща обезщетение на собственика на автомобила - лизингодателя, а не на лизингополучателя, който го изплаща. В резултат договорът за финансов лизинг се прекратява, а лизингополучателят остава без автомобил и без обезщетение от застрахователя, въпреки направената първоначална вноска и месечните вноски до момента на кражбата на колата. Лизингополучателят губи първоначалната вноска, платените вече вноски по лизинга, направените “административни разходи” и вноски по застраховката “Каско”.

За сметка на това лизингополучателят взима обезщетение от застрахователя, задържа първоначалната вноска и направените вече месечни вноски по лизинга. В резултат лизингополучателят остава без нищо - без обезщетение, без автомобил и губи направените вноски. А лизингодателят получава обезщетение и платените вече пари от клиента. Това се случва дори клиентът да е платил почти цялата цена на автомобила и да му остават само една-две вноки до изтичане на лизинга.

В съвременния свят настоящият текст от Търговския закон е несправедлив, смятат от “Възраждане”. Затова депутатите искат, ако автомобил на лизинг бъде откраднат, лизингополучателят да може да получи обратно всички направени от него плащания, а обезщетението от застрахователя, както и досега, остава за собственика на колата - лизингодателя.

На отправени от вестник “Труд News” въпроси от “Българска асоциация за лизинг” отговориха, че предложените промени първо трябва да бъдат обсъдени от Управителния съвет преди да излязат със становище.

И граждани, и фирми разсрочват схеми

Взимат на лизинг камиони и машини

Договорите със срок между 1 и 5 години имат няй-голям дял - 77% от общия размер на финансовия лизинг, показват данните на БНБ.

Колите на лизинг в страната значително нарастват заедно с ръста при продажбите на автомобили. Общият размер на вземанията на лизинговите дружества по договори за финансов лизинг (при които след изтичане на договора се прехвърля собствеността) е 4,832 млрд. лв. в края на септември, показват данните на БНБ. Те нарастват с 11,9% (+514 млн. лв.) за година и с 4,6% (+214,6 млн. лв.) спрямо края на юни 2022 г.

Финансовият лизинг има дял от 95,1% от общия размер на лизинговите договори в страната. Сключените само през третото тримесечие на 2022 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 734,8 млн. лв. Обемът им нараства с 36,4% (+196,2 млн. лв.) спрямо същия период на 2021 г. и с 12% (78,9 млн. лв.) спрямо второто тримесечие на 2022 г.

Вземанията по договори за финансов лизинг на “Леки автомобили” са 2,069 млрд. лв. в края на септември, показват данните на БНБ. Те нарастват с 16,1% (+287,2 млн. лв.) за година и с 6% (+1174 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2022 г. На лизинг хората и фирмите купуват не само нови, а и употребявани автомобили. Ако приемем, че средната цена на колите на лизинг е около 50 хил. лв., се оказва, че в момента има около 40 хил. коли на лизинг.

Автомобилите на лизинг имат дял от 42,8% от общия размер на финансовия лизинг в страната. Вземанията по договори за финансов лизинг на “Товарни и лекотоварни автомобили” са 1,205 млрд. лв., като нарастват със 7% (+787 млн. лв.) за година и с 3% (+35,4 млн. лв.) в сравнение с края на юни. Делът им намалява до 24,9% в края на септември. Договорите за финансов лизинг на “Машини, съоръжения и индустриално оборудване” са за 1,37 млрд. лв., като нарастват с 14,6% (+174,4 млн. лв.) спрямо края на септември миналата година и с 5,2% (+67,9 млн. лв.) в сравнение с юни 2022 г. Делът им се повишава до 28,3%.

Предоставеното финансиране под формата на финансов лизинг за бизнеса възлиза на 3,915 млрд. лв. То нараства с 11% (+387,2 млн. лв.) за година и с 4,3% (+161,3 млн. лв.) спрямо края на юни. Лизингът за бизнеса има дял от 81% от общия размер на предоставения финансов лизинг. Финансовият лизинг за домакинствата възлиза на 900 млн. лв., като нараства с 16,2% (+125,7 млн. лв.) за година и с 6,1% (+52 млн. лв.) сравнение с края на юни 2022 г.

Вземанията по договори за финансов лизинг със срок от 1 до 5 години са 3,721 млрд. лв., като нарастват с 12,6% (+417,2 млн. лв.) за година и с 4,9% (+174 млн. лв.) спрямо края на юни. Тези договори са най-предпочитани от клиентите на лизинговите дружества. Делът им в общия размер на финансовия лизинг нараства до 77%. В края на септември размерът на вземанията по лизингови договори със срок над 5 години е 885,6 млн. лв. Те нарастват с 5,8% (+48,8 млн. лв.) за година и с 5,7% (+47,9 млн. лв.) спрямо края юни, показват данните на БНБ.

QOSHE - Крадат ти лизингова кола, връщат ти вноските - Стефан Кючуков
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Крадат ти лизингова кола, връщат ти вноските

8 0 8
08.12.2022

Сега бъдещите собственици губят и парите си, и превозното средство

Сега всичко е за лизингодателя

Голяма промяна за хората с коли на лизинг предлагат депутати от “Възраждане”. Целта е ако кола на лизинг бъде открадната, човекът който я изплаща да получи обратно платените досега вноски. Защото в момента той остава без кола и без обезщетение от застрахователя.

Предложения за промени в Търговския закон са внесени от депутати от “Възраждане” в парламента. Народните представители искат в закона да бъде запитан текст, според който “в случаите на противозаконно отнемане на лизингова вещ, която е била застрахована за такъв риск изцяло в полза на лизингодателя, всяка от страните по договора за финансов лизинг разполага с правото да го развали с обратна сила, като в такъв случай лизингополучателят има право да получи обратно всички платени от него суми”.

В момента според Търговския закон “рискът от случайното погиване или повреждане на вещта при финансовия лизинг е за лизингополучателя”. Това на практика означава, че при кражба на кола на лизинг, човекът който я изплаща, може да не получи нищо, въпреки направените вече вноски и това, че автомобилът е застрахован.

При финансов лизинг на автомобили има някои особености, посочват депутатите в мотивите си. Договорът за лизинг включва задължително самоучастие от лизингополучателя - плащането на авансова сума при сключването на договора. Освен това лизингополучателят има задължение да плаща премия по застраховка “Каско”, включваща и риск от кражба, но застрахователната полица е сключена не в негова полза, а в полза на........

© Труд


Get it on Google Play