Най-висока оценка за удовлетвореността си дават в Австрия и Финландия

Хората над 65 г. са с доста лошо здраве

Българите са най-недоволни от живота си сред жителите на страните от ЕС, показват данни на европейската статистическа служба Евростат за 2021 г. Но както в повечето държави членки, така и у нас мъжете са малко по-удовлетворени отколкото жените.

Жените в България на възраст над 16 години оценяват удовлетворението си от живота с 5,6 по скала от 0 до 10, а мъжете с 5,8. Това са най-ниските оценки сред жителите на ЕС. Най-близо до нас са унгарците, но и техните оценки за живота им са доста по-високи от нашите. В Унгария жените оценяват удовлетворението от живота си с 6,5, а мъжете с 6,6.

Макар в живота на мъжете и жените да има големи разлики, оценките им не се различават съществено. Средно за страните от ЕС жените над 16 години оценяват живота си със 7,1 при максимално възможни 10 точки, а мъжете със 7,2. Най-щастливи са в Австрия и Финландия. И в двете държави жените дава оценка 8 за удовлетворението си от живота. Мъжете в Австрия също дават оценка 8, а във Финландия - 7,9.

С изключение на българите и унгарците, които имат най-ниски оценки за живата си, и жителите на Австрия и Финландия, които имат най-високи, оценките на останалите жители на страните от ЕС за много близки - мъжете и жените дават оценки между 6,7 и 7,7.

Прави впечатление, че Румъния, която доскоро беше близо до нашето икономическо развитие, се нарежда много напред в класацията за удовлетворението от живота. Румъния е на трето място, веднага след Австрия и Финландия, като жените дават оценка 7,6 за живота си, а мъжете - 7,7.

По отношение на здравословното състояние има голяма разлика в оценките, които дават по-младите и по-възрастните хора в България. При българите на възраст между 16 и 44 години 93% от жените и 93,9% от мъжете оценяват здравето си като добро или много добро. Това ни нарежда на трето място в ЕС по най-високи оценки за здравното състояние. Пред нас са само Румъния и Гърция. При хората над 65 години ситуацията коренно се променя и само 23,7% от жените и 29,3% от мъжете в страната оценяват здравето си като добро. Така попадаме сред седемте страни от ЕС с най-нисък дял на хората над 65 години с добро здраве.

При хората над 65 години най-голям е делът на хората в добро здравословно състояние в страните от ЕС с висок стандарт на живот - Ирландия, Швеция, Белгия, Люксембург и Нидерландия. Ирландия е на първо място в класацията, като там 65,7% от жените и 66% от мъжете на възраст над 65 години се чувстват добре. Във всички страни от ЕС мъжете дават по-добри оценки за здравето си от жените.

№1 при напитките е Нидерландия

Дамите са на второ място по цигари

В България алкохол пият всяка седмица 34,8% от мъжете и само 15% от жените, показват данните на Евростат.

Българите пушат най-много, но консумацията на алкохол в страната е умерена в сравнение с останалите страни от ЕС, показват данните на Евростат. В България 39,2% от мъжете пушат всеки ден, което ни поставя на първо място сред страните от ЕС по най-голям дял на пушачите. Най-близо до мъжете у нас са тези в Латвия, 36,4% от които пушат всеки ден.

21,7% от жените в България пушат всеки ден, което ги поставя на второ място в ЕС след унгарките - 22,6% от тях пушат всеки ден. Средно за страните от ЕС 15,8% от жените и 24,3% от мъжете пушат всеки ден, показват данните на Евростат. Във всички страни от ЕС мъжете пушат повече от жените. Но най-голяма е разликата в Румъния. Там 32,2% от мъжете и само 8 на сто от жените пушат всеки ден.

При консумацията на алкохол, цигари, плодове и зеленчуци има големи разлики между жените и мъжете, както и между държавите-членки на ЕС, коментират от Евростат. Както и при цигарите, по-голям е делът на мъжете, отколкото жените, които пият алкохол всяка седмица.

По дял на хората, които консумират алкохол всяка седмица, България се нарежда близо до средата в класацията на страните-членки, като дори сме под средното ниво за ЕС. У нас алкохол пият всяка седмица 34,8% от мъжете и само 15% от жените, показват данните на Евростат. Средно за страните от ЕС 37,4% от мъжете и 22,2% от жените попадат в групата на често употребяващите алкохолни напитки. Най-много пият в Нидерландия - 56,7% от мъжете и 40,5% от жените пият всяка седмица. След това в класацията за употреба на алкохол се нареждат Люксембург, Белгия, Ирландия и Дания. А веднага след тях са Швеция, Франция и Германия, която остава на осмо място в класацията. Най-малко пият в Латвия - само 20,7% от мъжете и 6,3% от жените употребяват алкохол всяка седмица.

Изоставаме при потреблението на зеленчуци

Най-активни са в Нидер­ландия

В повечето страни от ЕС ядат повече плодове и зеленчуци от нас.

Българите спортуват много малко в сравнение с останалите жители на страните от ЕС, показват данните на Евростат. У нас само 16,8% от мъжете и 6,3% от жените се занимават поне 150 минути на седмица със спорт или физическа активност извън работата.

В повечето страни от ЕС делът на редовно спортуващите хора е в пъти по-голям. Като във всички страни членки мъжете спортуват повече от жените. Най-много спортуват в Нидерландия. Там 65% от мъжете и 59% от жените спортуват над 150 минути на седмица. Активно спортува повече от половината от населението и в Дания и Швеция. На другия край на класацията е Румъния, като само там спортуват по-малко от нас. В Румъния едва 12,4% от мъжете и 3,9% от жените спортуват редовно.

От Евростат са направили изследване и за консумацията на плодове и зеленчуци. Оказва се, че по този показател 19 страни от ЕС ни изпреварват. В България 49% от жените и 46,5% от мъжете ядат плодове и зеленчуци всеки ден. Във всички страни от ЕС жените ядат повече плодове и зеленчуци от мъжете. Но най-голяма е консумацията им в Испания, Белгия и Словения. В Испания плодове и зеленчуци всеки ден ядат 68,3% от жените и 62,8% от мъжете.

QOSHE - Най-нещастни сме в Европа - Стефан Кючуков
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Най-нещастни сме в Европа

11 0 1
01.12.2022

Най-висока оценка за удовлетвореността си дават в Австрия и Финландия

Хората над 65 г. са с доста лошо здраве

Българите са най-недоволни от живота си сред жителите на страните от ЕС, показват данни на европейската статистическа служба Евростат за 2021 г. Но както в повечето държави членки, така и у нас мъжете са малко по-удовлетворени отколкото жените.

Жените в България на възраст над 16 години оценяват удовлетворението си от живота с 5,6 по скала от 0 до 10, а мъжете с 5,8. Това са най-ниските оценки сред жителите на ЕС. Най-близо до нас са унгарците, но и техните оценки за живота им са доста по-високи от нашите. В Унгария жените оценяват удовлетворението от живота си с 6,5, а мъжете с 6,6.

Макар в живота на мъжете и жените да има големи разлики, оценките им не се различават съществено. Средно за страните от ЕС жените над 16 години оценяват живота си със 7,1 при максимално възможни 10 точки, а мъжете със 7,2. Най-щастливи са в Австрия и Финландия. И в двете държави жените дава оценка 8 за удовлетворението си от живота. Мъжете в Австрия също дават оценка 8, а във Финландия - 7,9.

С изключение на българите и унгарците, които имат най-ниски оценки за живата си, и жителите на Австрия и Финландия, които имат най-високи, оценките на останалите жители на страните от ЕС за много близки - мъжете и жените дават оценки между 6,7 и 7,7.

Прави впечатление, че Румъния, която доскоро беше близо до нашето икономическо развитие, се нарежда много........

© Труд


Get it on Google Play