Продавачът трябва да предприеме действия за събиране на парите

Вземането трябва да е несъбираемо

Сериозна данъчна реформа предлага Министерството на финансите заради длъжниците. Ако клиент не плати за получена стока или услуга, продавачът няма да дължи ДДС. Ако клиентът плати само част от цената, ДДС ще се дължи за размера на платената сума. Това предвиждат промени в Закона за ДДС, които са внесени в парламента от Министерски съвет.

Те са изключително важни, защото засягат хиляди фирми в страната. В момента щом се сключи договор за продажба на някаква стока или услуга, продавачът начислява ДДС и трябва да внесе данъка в държавния бюджет. На практика обаче често клиентите не плащат договорената цена, като причините за това може да са много. Например може да се окаже, че клиентът в момента няма необходимите пари, фалира или не плаща нарочно. В този случай в момента продавачът не получава парите от клиента и въпреки това трябва да внесе ДДС за продажбата. Това е нарушение на правилата на ЕС и с предложението на министерството тази практика ще бъде прекратена.

ДДС няма да се дължи, ако клиентът не плати, вземането е несъбираемо и едновременно са изпълнени няколко условия, гласи предложението на Министерството на финансите. Тези условия са: издадена е фактура за сделката, купувачът и продавачът не са свързани лица, вземането не е продадено (например на фирма за събиране на дългове) и продавачът е предприел действия за събиране на вземането. Освен това, ако длъжникът е регистриран по ДДС, продавачът трябва да го уведоми писмено, че счита съответното вземане за несъбираемо и трябва да разполага с доказателства, че това уведомление е било получено.

В становищата си към законопроекта представители на бизнеса възразяват срещу тежките изисквания, за да ползват възможността да не плащат ДДС. Основното възражение е срещу изискването продавачът да е предприел действия за събиране на вземането. За малки задължения, каквито са например дълговете на граждани към телекоми, е икономически неефективно започването на процедура за принудително събиране на суми от порядъка на 30-50 лв. заради хонорарите на адвокати и държавните такси за делата. В законопроекта не е посочено какви действия трябва да предприеме продавачът за събиране на вземането, възможно е да се приеме, че е достатъчно телефонно обаждане с напомняне за дължимата сума.

Възможно е подробностите да бъдат уточнени в Правилника за прилагане на Закона за ДДС. Но ако се изисква започване на принудително събиране на дълговете, приложението на новите текстове от закона ще бъде много трудно.

Необходими условия

За да не се дължи ДДС по една сделка, вземането на продавача трябва да е несъбираемо, гласят промените в Закона за ДДС. Ще се приема, че едно вземане е несъбираемо, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

- изтекла е 5-годишната давност

- влязло е в сила съдебно решение, че вземането или част от него не е дължимо

- вземането е погасено по силата на закон

- след приключване на производство за принудително събиране вземането е останало изцяло или частично несъбрано

- производство по несъстоятелност на длъжника е прекратено с оздравителен план, който предвижда задължението да не бъде платено

- за суми в размер до 600 лв. са изтекли 365 дни

- длъжникът е заличен от Търговския регистър след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация.

В първоначалния вид на проектозакона предложението на Министерството на финансите беше търговците да чакат 730 дни, или две години, докато се приеме, че клиентът няма да плати. Във внесения в парламента вариант се предлага за малки суми до 600 лв. срокът да е една година, но за по-големи суми ще трябва да се чака изтичането на 5-годишна давност.

QOSHE - Внасяш ДДС, само ако ти платят - Стефан Кючуков
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Внасяш ДДС, само ако ти платят

8 0 1
02.11.2022

Продавачът трябва да предприеме действия за събиране на парите

Вземането трябва да е несъбираемо

Сериозна данъчна реформа предлага Министерството на финансите заради длъжниците. Ако клиент не плати за получена стока или услуга, продавачът няма да дължи ДДС. Ако клиентът плати само част от цената, ДДС ще се дължи за размера на платената сума. Това предвиждат промени в Закона за ДДС, които са внесени в парламента от Министерски съвет.

Те са изключително важни, защото засягат хиляди фирми в страната. В момента щом се сключи договор за продажба на някаква стока или услуга, продавачът начислява ДДС и трябва да внесе данъка в държавния бюджет. На практика обаче често клиентите не плащат договорената цена, като причините за това може да са много. Например може да се окаже, че клиентът в момента няма необходимите пари, фалира или не плаща нарочно. В този случай в момента продавачът не получава парите от клиента и........

© Труд


Get it on Google Play