Και ενώ όλα έδειχναν ότι το υπουργείο Παιδείας, εγκλωβισμένο με τις χρονοβόρες διαδικασίες της επιλογής στελεχών, θα πήγαινε παραπίσω τις κρίσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων, αίφνης με μια τροπολογία (που ήδη ψηφίστηκε) φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει πολύ σύντομα στις κρίσεις διευθυντών σχολείων. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η θητεία των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων έχει λήξει από τον Αύγουστο του 2021 και με αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ έχει καθυστερήσει η διαδικασία των κρίσεων.

Μάλιστα το υπουργείο Παιδείας χρειάστηκε 9 ολόκληρους μήνες για την επιλογή των νέων διευθυντών/τριών Εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι στην παρατεταμένη χρονοκαθυστέρηση των τελικών αποτελεσμάτων εκτός των άλλων έπαιξε βασικό ρόλο το «μαγείρεμα» για την εκλογή των «αρεστών» της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Η κ. Κεραμέως, με αιφνιδιαστική τροπολογία (που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής) στο τελευταίο -και άσχετο με τα θέματα της εκπαίδευσης- νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις διακοπές του καλοκαιριού, αλλάζει τη σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής των Διευθυντών Σχολείων, με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου να συμμετέχουν σε αυτά στη θέση των Συμβούλων Εκπαίδευσης και να μην υπάρχουν οι Επόπτες Εκπαίδευσης. Στόχος, ο απόλυτος έλεγχος των συμβουλίων με σκοπό την επιλογή των αρεστών και «ημετέρων». Διαλύεται έτσι κάθε ψευδαίσθηση για τον ρόλο του διοικητικού μηχανισμού και συνολικά της αξιολόγησης.

Η σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής των Διευθυντών Σχολείων αλλάζει με τα παρακάτω μέλη ως εξής:

α) Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.

β) Εναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως αντιπρόεδρο.

γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι:

γα) να υπηρετούν σε οργανική θέση Διεύθυνση Εκπαίδευσης και

γβ) να έχουν:

i) Ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) παρ. 2 του άρθρου 30 ή

ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν προϋπόθεση υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης του στοιχείου i.

Οπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς η νέα σύνθεση δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο Παιδείας να ελέγξει, μέσω των Περιφερειακών Διευθυντών και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, πλήρως τη ροή των κρίσεων και να σφραγίσει τα χαρακτηριστικά αυτών που θα επιλεχθούν με μοχλό τη βαθμολογία στη συνέντευξη. Η τροπολογία περιλαμβάνει αναγκαστικά και αλλαγή σειράς επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Προφανώς όλη αυτή η πρεμούρα της τελευταίας στιγμής του υπουργείου Παιδείας συνδέεται τόσο με πιέσεις για νέες κρίσεις κυρίως από εκπαιδευτικούς που έχουν στόχο την ανέλιξή τους στη θέση του διευθυντή, όσο και με αδιέξοδα που έχουν συσσωρευτεί από παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις πληθώρας διευθυντών σχολείων.

Ωστόσο η πραγματική αιτία αυτής της επίσπευσης είναι προφανώς η διασφάλιση της υλοποίησης του πνεύματος και του γράμματος της αξιολόγησης, που, κακά τα ψέματα, μπορεί να εξασφαλιστεί ευκολότερα εάν μέσα στα σχολεία υπάρχει διευθυντικό προσωπικό που όχι μόνο γνωρίζει, αλλά και έχει αποδεχτεί πλήρως τον νέο ρόλο του διευθυντή-μάνατζερ-επόπτη-αξιολογητή. Και αυτό το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι μπορεί να το πετύχει καλύτερα μέσα από νέες κρίσεις-επιλογές διευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι από καιρό να συνδράμουν στη νέα σταυροφορία της αξιολόγησης-συμμόρφωσης-χειραγώγησης των εκπαιδευτικών.

QOSHE - Διαδικασίες πρωτοφανούς ελέγχου της επιλογής διευθυντών σχολείων - Χρήστος Κάτσικας
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Διαδικασίες πρωτοφανούς ελέγχου της επιλογής διευθυντών σχολείων

7 4 1
02.08.2022

Και ενώ όλα έδειχναν ότι το υπουργείο Παιδείας, εγκλωβισμένο με τις χρονοβόρες διαδικασίες της επιλογής στελεχών, θα πήγαινε παραπίσω τις κρίσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων, αίφνης με μια τροπολογία (που ήδη ψηφίστηκε) φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει πολύ σύντομα στις κρίσεις διευθυντών σχολείων. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η θητεία των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων έχει λήξει από τον Αύγουστο του 2021 και με αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ έχει καθυστερήσει η διαδικασία των κρίσεων.

Μάλιστα το υπουργείο Παιδείας χρειάστηκε 9 ολόκληρους μήνες για την επιλογή των νέων διευθυντών/τριών Εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι στην παρατεταμένη χρονοκαθυστέρηση των τελικών αποτελεσμάτων εκτός των άλλων έπαιξε βασικό ρόλο το «μαγείρεμα» για την εκλογή των «αρεστών» της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Η κ. Κεραμέως, με αιφνιδιαστική τροπολογία (που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής) στο τελευταίο -και άσχετο με........

© Στήλες


Get it on Google Play