We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Открит е официалният герб на Второто българско царство

5 0 15
25.09.2021

Той е символ и на самия цар Иван Шишман

Напълно възможно е създаването в България и на хералдически знаци по западноевропейски образец

Хералдиката слабо развита област на българската наука. Тя се появява в Западна Европа към края на XII в.

Мнозина са на мнение, че не може да има отражение на Балканите, защото там господства византийската икономическа и правова система, различаваща се сериозно от западния феодализъм. Напоследък става все по-ясно, че през XIV в: западният мироглед навлиза сериозно във Византия, България и Сърбия. Археологическите проучвания показват, че тогава се създават истински замъци по западноевропейски образец, а това се диктува от налагането на западни феодални порядки с наследствена собственост и истинска феодална йерархия.

Археологическите проучвания показват също редица движими находки, свидетелстващи за утвърждаването на тези тенденции. Особено интересен е примерът с т. нар. „златни“ рицарски колани – една мода, намерила отличен прием в България през XIV в. Примери за тези атрибути се виждат на всички запазени портрети на български аристократи от тази епоха (църквите в Станичене, Долна Каменица и др.) Те се откриват и във всички болярски съкровища оттогава, като тези от Никопол, Дружба и др. Сребърните позлатени мъжки колани са неизменна част от десетките съкровища от втората половина на XIV в., заровени от варненски боляри при бягството им към Влашко, съхранявани днес в РИМ-Варна.

Вече е доказано, че това са мъжки рангови отличия и са били връчвани на благородниците от царя подобно на посвещаването на рицари в Западна Европа. В западноевропейските страни те са особено популярни между 1340 и 1410 г., когато се носели върху доспехите и давали достойнството на рицарите. Същата практика е описана в чл. 48 от Законника на сръбския владетел Стефан Душан (1331-1355).........

© Труд


Get it on Google Play