We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Можехме ли да минем без актуализация на бюджета?

5 0 1
24.09.2021

Редица политици, както и уважавани колеги - финансисти, бяха на мнение, че Бюджет 2021 може да не се актуализира от НС, а да се ползва предоставената възможност в Закона за публичните финанси, който допуска да се мине и без такава процедура. Според мен актуализация на бюджета за тази година следваше да има, тъй като единствено Народното събрание в парламентарна република, е оторизирано да преразпределя събраните в повече приходи от МФ по напълно ясен и прозрачен начин.

Известно е, че в първоначалния вариант на МС, приходите бяха за 2 млрд. лв., а впоследствие бяха завишени от НС на 2,5 млрд. лв., а разходите - първоначално бяха 1,8 млрд. лв., а в пленарната зала депутатите ги завишиха на 2,3 млрд. лв. Това стана, тъй като в пленарната зала на НС се прибавиха и внесеното предложение от 3 парламентарни групи за добавки на българските пенсионери от 120 лв. за месеците: октомври, ноември и декември 2021 г.

С актуализацията на бюджета разходите за Държавното обществено осигуряване стават 6 млрд. 503, 6 млн. лв., което е повече от 1/3 от общия размер на разходите в Бюджет 2021 - 17 млрд. 573 3 млн. лв. Разходите за подпомагане на бизнеса и програми за заетост са в размер - едва на 440 млн. лв., от които за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които със заповед на компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка - в размер до 350 млн. лв., в т. ч. 100 млн. лв. за мярка „Запази ме плюс“; за туризма - 60 млн. лв. и за самоосигуряващи се лица - само 20 млн. лв. Следва да се има предвид, че повечето представители на малкия и средния бизнес и самоосигуряващи се лица не са получили помощ от нито лев досега! Допълнителните разходи за образование са в размер на твърде скромните 23 млн. лв., които са за подпомагане на бюджетите на образователните........

© Труд


Get it on Google Play