We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Независимост - изпитание на държавността?

4 0 1
22.09.2021

Обявената и призната от Великите сили независимост на България е неотменна част от процесите на Стария континент през последните два века

Сан-Стефанска България на граф Игнатиев предопределя външнополитическите цели на Третата българска държава

Всеки народ има в своята история дати, които определят в дългосрочен план присъствието му на международната сцена. В пълна степен това важи и за българите. След последната руско-турска война от 1877-1878 г., която възстановява България на балканската геополитическа карта, се поставя началото и на трудния път към независимостта като международноправен акт.

Сан-Стефанска България на граф. Игнатиев предопределя външнополитическите цели на Третата българска държава. Единствената форма на политическа автономия, която получават българите с несправедливите решения на Берлинския договор от 1878 г., е Княжество България. През следващите десетилетия правителствата последователно и упорито преследват осъществяването на признатите в предварителния договор от 3 март 1878 г. български реалности – Съединението на Княжество България с Източна Румелия, независимостта на България и освобождението на Македония и Одринска Тракия от османско иго. Неизброими са документите и изследванията по всеки един от тези въпроси.

Българският исторически и политически прочит на събитията, свързани със Съединението и Независимостта на България показва пълно единство в интерпретациите и оценките за тези важни за българската държавност събития. Впечатляващата победа на българската армия в сръбско-българската война от есента 1885 г. принуждава Великите сили и Османската империя да признаят Съединението. Благоприятната международна обстановка през 1908 г., в която младотурският преврат в Османската империя, германско-френският спор за Мароко и опитите на........

© Труд


Get it on Google Play