We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

„В това време турците воюваха, а аз държах вярата на цар Шишман“

1 0 95
28.08.2021

Махиел Кийл прибягва към открита лъжа, като твърди, че всички български крепости се предавали доброволно

Новооткритите документи и осмислянето на османските хроники създават съвсем различна картина

Както читателите на “Труд” знаят, в няколко поредни броя представям антибългарските възгледи на нидерландеца Махиел Кийл и неговите нашенски апологети относно последните години на Второто българско царство и първите векове на турското робство. Естествено един от най-важните въпроси е за падането на държавата под ударите на иноверците в края на XIV в. Според Кийл Българското царство се състояло от тридесетина кацнали на стръмни върхове мизерни крепости, непредставляващи сериозна преграда за завоевателите.

В миналия брой споменах за важната за нашата история летопис “Огледало на света” на ранния османски историк Мехмед Нешри, където подробно е отразено завладяването на българските земи. Турският историк е силно впечатлен и искрено се възхищава от държавата на цар Иван Шишман: “Весела земя била. Овце, мед и масло течели от нея към света. И благата там били по-обилни от другаде. И яките є крепости били повече, отколкото по другите земи.” Не случайно огромната 30-хилядна армия се предвожда от великия везир Али паша и от най-видните османски пълководци - “синът на Тимурташ - Яхши бей, румелийският яябашия Улу бей субаши, известен като Саруджа паша, Кара Мукбил, Пазарлъ Доган, яябашията Инджеджюк Балабан, секбанбашията Мюстеджаб, Папасоглу Шахин, Кутлуджа, Лала Шахин и Паша Йигит”.

Махиел Кийл прибягва към открита лъжа, когато твърди, че всички български крепости се предавали доброволно. От изброените в летописа на Нешри само Венчан и малкият град Провадия (Овеч) оказали съпротива и били обсадени, “опожарени и разрушени, а хората - отведени в робство”. Всички останали “предават ключовете си” и капитулират без бой. Българските крепости........

© Труд


Get it on Google Play