We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Как апологет на „Възродителния процес“ става уважаван турски професор

1 0 1
14.08.2021

Евгений Радушев е секретен сътрудник на ДС с псевдоним „Радков“

В няколко поредни броя на “Труд” разглеждам антибългарските писания на нидерландеца Махиел Кийл и, за съжаление, на доста многобройните му български последователи. Основни акценти в неговите “изследвания” са периодите на Второто българско царство (XII-XIV в.) и на първите векове от османското робство (XV-XVII в.) Според Кийл културата и изкуството на българския народ през въпросните столетия са на много ниско ниво и решително отстъпват на тези на другите балкански страни.

Няма как в книгите на нидерландеца да не се засяга болния въпрос за ислямизацията на населението в Родопите. Теренът там е силно “разкалян” след грубите и непохватни опити за всякакви “кръстилки” и “възродителни” процеси през предишното столетие. По този въпрос винаги се отива от едната в другата крайност. След като през 80-те години на XX в. беше вменявано, че всички български турци са помохамеданчени българи, днес “новата либерална” вълна в османистиката се опитва едва ли не да зачеркне проблема за ислямизацията, превръщайки акта на приемането на чуждата религия в “свободен избор” на християните. Впрочем това върви в крак с измислянето на всякакви евфемизми от рода на “османско присъствие”, целящи да завоалират тежките последствия от турското нашествие върху българския народ.

“Новата” вълна в османистиката отрича изцяло съществуването на насилствено ислямизиране на християните. Еманация на тази тенденция е пълното отхвърляне на т. нар. домашни извори - летописа на поп Методи Драгинов, хрониката от Голямо Белово и тази от Баткунския манастир “Св. св. Петър и Павел”. В обобщен вид и трите ръкописа свидетелстват за масови потурчвания в Родопите и прилежащата област, извършени най-общо в средата и третата четвърт на XVII в. И трите отбелязват 218 разрушени църкви и 32 (33 в летописа на Методи........

© Труд


Get it on Google Play