We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

“Demokrasi”miz hangi kategoride?

35 10 17
12.10.2018

“İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım.” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 130)

Buradaki dikkat çekilen nokta çok önemli:

İsme değil, içerik ve uygulamayra bakılmalı.

Demokrasi deniliyorsa, orada öncelikle aranması gereken temel esaslar şunlar:

Evvelâ hukuk ve adalet var mı? Yargı bağımsızlığı başta olmak üzere bunun şartları mevcut mu? Ceza yargılamalarında masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği ve savunma hakkı gibi, âdil yargılanma hakkının asgarî gerekleri yerine getiriliyor mu?

İkinci olarak, toplumu ve ülkeyi ilgilendiren konular hür zeminde serbestçe müzakere ediliyor mu?........

© Yeni Asya