We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Televizyonun “Gayri Meşru Çocukları”

13 12 0
14.09.2017

Dünya toplumları adım adım sosyal bir felakete doğru gidiyor.

Aileler çatırdıyor, toplumlar tefessüh ediyor…

Popüler kültür dünyanın her yerinde benzer enstrümanlarla aynı melodiyi çalarak kitleleri kapitalizm adına ve onun amaçları doğrultusunda güdüyor.

Oysa yüzyılın başlarında, hemen hemen bütün dünya toplumları popüler kültürden uzak, katı bir muhafazakarlık içinde yaşıyordu.

Sanayi toplumu şehirlerin dışında henüz egemenlik kurmamıştı. Aile hala büyük ve güçlüydü ve elbette herkes tarafından mukaddes kabul ediliyordu. Erkek maişet temin ediyor, kadın evini çekip çeviriyordu. Bu rol dağılımı şaşmaz bir şekilde dünyanın her yerinde, bütün toplumlarda işliyordu.

Robert Menzies 1942 yılında orta sınıfı tasvir ettiği makalesinde şu ifadeleri kullanıyordu:

“Ev aklı başındalığın ve itidalin temelidir; evin sağlık durumu bir bütün olarak toplumun sağlık durumunu belirler.“

60'lı yıllara kadar ev ve aile ile ilgili kanaatler hiç değişmeden bu şekilde gelir.

Ancak 60’larda belirgin bir kırılma yaşanır.

Bir şey aileyi bir arada tutan bağları besbelli ki sarsmıştır.

Aile ile ilgili müspet değerler düşmeye, menfi değerler yükselmeye başlar hızla.

Önce boşanma oranlarında gözle görülür bir artış yaşanır.

Ardından evlenme oranları düşer…

Söz gelimi Avrupa’da 70’lerde 25-29 yaş aralığındaki kadınların %81’i evliyken 2010’a gelindiğinde bu oran %21’lere kadar düşer.

Ancak evlilik oranlarının düşmesinden ve boşanmaların artmasından daha ilginç sonuç bir başka istatistikte ortaya çıkar.

Evlilik dışı çocuklar…

1960 senesine gelindiğinde Amerika başta olmak üzere, Avrupa’da gayri meşru çocuk sayılarında patlama yaşanır.

Her ne kadar Hollywood’a ev sahipliği yapsa da zamanın Amerika’sı oldukça muhafazakardır.

Hatta Elvis Presley’in yaptığı dansın Amerikan ulusal kanalında sansür edilmesi bile gündeme gelir. Çünkü bu dans hala orta sınıf ciddiyetini koruyan toplumun değerlerine bir meydan okuma olarak algılanmaktan kurtulamaz.

1950’lere kadar %3-4 seviyelerinde olan evlilik dışı çocuk oranı Beatles’ın Amerikan televizyonlarındaki ilk canlı icrasının yapıldığı 9 şubat 1967’ye geldiğinde %10’lara, 70’lerin........

© Yeni Akit