We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Minister Homans vs. burgemeesters in de rand: wie heeft er gelijk? It's complicated

3 2 0
11.02.2019

Aanleiding voor het conflict zijn de oproepingsbrieven voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De Brusselse randgemeenten liggen in het Nederlandse taalgebied. Het uitgangspunt is dat de overheid zich in die gemeenten (maar dus ook in Gent of Hasselt) tot haar burgers richt in het Nederlands. De oproepingsbrieven moeten in principe dus in het Nederlands opgesteld worden.

Specifiek voor de gemeenten met taalfaciliteiten bepaalt de wet echter dat burgers ook mogen vragen om hun communicatie met de overheid in een andere dan de bestuurstaal te voeren. Franstaligen die in bepaalde gemeenten in het Nederlandse of in het Duitse taalgebied wonen, hebben die mogelijkheid, net zoals Nederlandstaligen en Duitstaligen die in sommige gemeenten in het Franse taalgebied wonen. Het is precies over de draagwijdte van die "faciliteiten" dat Vlamingen en Franstaligen al decennia overhoop liggen.

Voor de details moeten we terug in de tijd. In 1997 vaardigde toenmalig Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Peeters een omzendbrief uit. In die omzendbrief stelde hij een strikte interpretatie van de taalfaciliteiten van Franstaligen in Vlaanderen voorop. Ter bescherming van de eentaligheid van het Nederlandse taalgebied moesten Franstaligen in elk contact met het gemeentebestuur telkens opnieuw om de toepassing van de faciliteiten verzoeken.

De taalvoorkeur van Franstalige inwoners van Vlaamse faciliteitengemeenten mocht niet geregistreerd worden. De Vlaamse interpretatie van de faciliteiten werd verdedigd vanuit de overtuiging dat de faciliteiten oorspronkelijk bedoeld waren als integratiebevorderende maatregelen en een uitdovend karakter hadden. Franstalige politici zagen de taalfaciliteiten daarentegen als verworven rechten.

Nederlandstalige kamers van de Raad van State bevestigden aanvankelijk de Vlaamse zienswijze. Tijdens de onderhandelingen over de zesde staatshervorming kwamen de taalrechten van de Franstaligen in de........

© VRT NWS