We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hoop heeft geen andere handen dan de onze, ook wat het klimaat betreft

2 3 29
11.02.2019

Niets minder dan opgevorderd: onze ongeboren achter-achterkleinkinderen vorderen ons op om een fundament te leggen voor hun hoop. We zijn het hen verplicht om aan hun hoop handen te geven. Hoop voeden is inderdaad meer dan vrucht van eigen prestatie of engagement.

De kern van hoop kan weliswaar niet zonder dat engagement, maar gaat er tegelijk aan voorbij: hoop rekent op degene op wie we vertrouwen stellen. Zoals toekomstige generaties op ons rekenen. En zij kunnen ons niet sturen. Ze kunnen enkel hun hoop op ons stellen, zich aan ons toevertrouwen.

Onze achter-achterkleinkinderen verlaten zich dus eigenlijk in hun hoop nu reeds op ons. Hoop is niet enkel op de toekomst gericht, de toekomst stelt evenzeer haar hoop op ons. Dat wordt helder in alles omtrent het klimaat.

Rentmeesterschap is het klassieke woord om aan te geven dat we geen eigenaars zijn van de aarde, maar wel degenen aan wie deze aarde tijdelijk toevertrouwd is. Meer zelfs, we krijgen er de volle verantwoordelijkheid over. Dat ik hier spreek over "toevertrouwen" en "krijgen", maakt reeds duidelijk dat de term schepping een relationeel woord is, en dus dat onze planeet vanuit mijn perspectief als gelovige te begrijpen is in........

© VRT NWS