We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Paul Hangård: Biobränsle är inte klimatneutralt

2 0 14
12.10.2018

Biogen koldioxid, alltså utsläpp från biobränsle ingår inte i nationell och internationell (EU) utsläppsstatistik. Detta trots att energikällan biobränsle är något större än energikällan fossilt bränsle, 139 TWh respektive 125 TWh i Sverige år 2016 och därmed ger momentana utsläpp av samma storleksordning som den fossila delen.

Skälet till att koldioxid inte räknas är, att man anser att den ingår i det förnybara kretsloppet. Den binds när träd och grödor växer och avges när de förbränns eller bryts ned. Ingen hänsyn tas till fördröjning mellan utsläpp och upptag av koldioxid.

Olika forskarrapporter ifrågasätter på denna grund bioenergins klimatneutralitet. I ett pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien från 2 juli 2018 skriver man att:

”Det är både naivt och missvisande........

© vlt