We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vi bør eksperimentere i ruspolitikken

4 0 36
27.09.2018

Helseminister Bent Høie skriver i Vårt Land 28. august at Norge ikke bør eksperimentere med legalisering før mer erfaring foreligger. Gitt utviklingen internasjonalt og den økende bruken her hjemme, er det likevel tvilsomt at vi kan holde fast ved et forbud. Fremfor å la USA sette standarden, bør vi utforske de ansvarlige løsningene mellom forbud og kommersielt salg.

Ikke-kommersielle ­modeller.

Høie har en legitim bekymring: Enten rusmidler omsettes lovlig eller ulovlig, vil profitørene ­tjene mest på storforbrukerne. Selv om en lovlig industri ­neppe kan bli mer skruppelløs enn 
dagens ulovlige, tilsier erfaring med ­alkohol og tobakk at 
bekymringen må tas på alvor.

Én løsning er å la staten stå for produksjon og omsetning. ­Dette gir ingen garanti mot profitt­motiv, men en velferdsstat ­bærer også kostnadene. Offentlig ­monopol muliggjør streng regulering og gir gode forutsetninger for å begrense forbruket.

Legalisering av produksjon og salg er dog i strid med FNs konvensjoner. Mens det kan ­argumenteres for en innskrenkende tolkning, slik Canada forsøker, og at flere land kan gå sammen om en nytolkning, vil anklagene om konvensjonsbrudd sitte løst. Trolig er dette én grunn til at Høie vil vente.

Cannabisklubber.

En ­annen løsning er cannabisklubber, som har dukket opp i flere land de ­siste årene. Disse ikke-­profittdrevne foreningene ­dyrker ­cannabis til en lukket krets av voksne ­medlemmer som kan hente ut en årlig og månedlig........

© Verdidebatt