We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Slovenija spet obsojena na ESČP: Javne (ustne) obravnave na sodišču so človekova pravica!   

10 12 18
13.03.2018

Slovenija spet obsojena pred Evropskim sodiščem za človekove pravice! Strasbourško sodišče je pravkar objavilo sodbo v dolgi zgodbi Mirovni inštitut vs. Slovenija. Senat sedmih sodnikov (med njimi slovenski dr. Marko Bošnjak) je soglasno odločil, da slovenska sodišča niso bila poštena sodišča, kot zahteva 6. člen evropske konvencije o človekovih pravicah. Sodišče v Strasbourgu je zapisalo, da postopek ni bil pošten. Sodišča so Mirovnemu inštitutu kršila pravico do poštenega sojenja.

Za kaj gre? Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je leta 2003 in ponovno leta 2007 na razpisu za izbiro koncesionarja za opravljanje javne službe raziskovanja izbralo drugega koncesionarja. Po tožbi Mirovnega inštituta, ki je izpodbijal to odločitev, je upravno sodišče ponovilo argumente ene strani - ministrstva. Niti ni izvedlo javne obravnave, kakor je Mirovni inštitut zahteval. Tudi........

© Večer