We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ivarčko še v rokah bank

14 2 0
13.09.2017

Potem ko je železarna Ivarčko jezero v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prodala zasebnikom, niti po nadaljnjem najemu (Vidmar iz Mežice, Saloon - Sele-Vrhe ...), poskušali so po dve, tri leta, ni prav zaživelo. Poslednji je poskušal celo s konzumacijo, kar so v lokalnem okolju slabo sprejeli. So pa najemniki po naših podatkih plačevali tudi relativno visoke najemnine, okoli 50 tisočakov letno. Ivarčko jezero, 633 metrov nad morjem, s priljubljeno sprehajalno potjo okoli jezera, lokalom, igrišči za mini golf, športnimi igrišči in prostori za piknik je bilo dolga leta prizorišče različnih prireditev in koncertov, tudi tradicionalnega prvomajskega srečanja delavcev, toda letos prvič to ni bilo več mogoče. Lastnik je za prizorišče želel 4000 evrov najemnine, zato so srečanje prestavili v okolico ravenskega gradu.

Grah Group: Izguba, a reprogrami
Po podatkih iz konsolidiranega letnega poročila za leto 2016, ki ga je 27. julija 2017 podpisal direktor Robert Grah, je imela skupina Grah Group v letu 2016 izgubo v višini 1,019.138 evrov, kratkoročna sredstva so manjša od kratkoročnih obveznosti za 6,899.903 evre (v letu 2015 so bila nižja za 19,680.359 evrov). Poslovodstvo ocenjuje, da je družba Grah Group delujoča, saj ima podpisan reprogram vseh finančnih obveznosti skupine pri Abanki, Gorenjski banki in pri MGRT-ju (ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo). V februarju 2017 je bila v obliki notarskega zapisa podpisana konverzija obveznosti lastnikov in z lastniki povezanih oseb v višini 7,061 milijona evrov v kapital Grah Group. V letošnjem letu je predvidena še dokapitalizacija Grah Group s strani podjetja SG Automotive in nato pripojitev k njemu. Prav tako je predvidena odprodaja finančne naložbe v Wirick, letos realizirana pa je že bila odprodaja dela poslovno nepotrebnega zemljišča v Slovenskih Konjicah, kar naj bi vse vodilo k kapitalsko boljši sliki v letošnjem letu.

Ivarčko je bilo tako po več kot dvajsetih letih čez poletje zaprto, v jezeru, prepotrebnem čiščenja, so vzniknile alge, leseni pomoli razpadajo, v okolici se dviguje trava. Za občino, ki ji znana turistična točka ne more biti v ponos, je sprejemljiv nakup ali srednjeročni najem,........

© Večer