We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Zaposlovanje: Priložnosti za delo so

14 3 13
12.08.2017

Ugodne makroekonomske napovedi se uresničujejo, v gospodarstvu je večji zagon, vse več je investicij, večja je potrošnja - in to se odraža tudi na trgu dela. Delodajalci vse bolj povprašujejo po delavcih, a med domačimi brezposelnimi pogosto ne najdejo primernega kadra. Strukturna brezposelnost je namreč izjemno velika. Dogaja se že, da lahko iskalci dela na nekaterih področjih, predvsem v gradbeništvu in kovinarstvu, izbirajo med več delodajalci, prihaja tudi že do t. i. "kraje kadrov". V naslednjih letih – čez desetletje ali dve, se zaradi demografskih trendov v Sloveniji celo pričakuje splošno pomanjkanje delovne sile.

Veliko strukturno neskladje

"Med brezposelnimi imamo velik delež visoko izobraženih mladih, žensk je 54,4 odstotka. Delodajalci pa najbolj iščejo delavce na področju predelovalne dejavnosti, kovinarstva, gradbeništva in podobno; torej v tradicionalno moških poklicih. Največ povpraševanja je po varilcih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev v mednarodnem prometu, elektroinštalaterjih, orodjarjih, strugarjih, prodajalcih in natakarjih. Teh v evidenci brezposelnih nimamo ali pa celo so, vendar imajo določene primanjkljaje in zato ne ustrezajo zahtevam delodajalca. Na drugi strani pa je med prijavljenimi na zavodu veliko družboslovcev, za katere je na trgu dela manj priložnosti," razlaga Mirjana Zgaga, namestnica direktorice območne službe zavoda za zaposlovanje Maribor, ki tudi meni, da "na našem območju potrebujemo več optimizma oz. zavedanja, da se razmere na trgu dela dejansko izboljšujejo ter so lahko še boljše, če le vsak prispeva svoj delček pri nasprotovanju k splošnemu prepričanju, da se ne more nič premakniti in spremeniti na bolje. Naša regija potrebuje kakovostna delovna mesta z večjo dodano vrednostjo, torej delovna mesta, ki bi omogočila zaposlovanje strokovnjakov, kadra s terciarno ali vsaj srednješolsko izobrazbo. Prav tukaj imamo še veliko neizkoriščenega potenciala, zlasti pri mladih iskalcih zaposlitve, strokovnjakih s VI., VII. stopnjo izobrazbe ali več, ki preprosto težko dobijo pravo priložnost v lokalnem okolju oz. v regiji, zato se pogosto odločajo za delo v tujini, kjer mnogi ostanejo. Tega je bilo preveč, zato je čas, da bi se tudi na tem področju zadeve izboljšale … "

Predolga vrzel med šolo in službo je nevarna
Če mlad človek po zaključku šolanja kmalu ne najde priložnosti za delo, po letu ali dveh brezposelnosti iz kroga brezposelnosti že zelo težko........

© Večer