We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Po osnovni šoli: Gimnazija ali poklicna šola?

16 0 0
29.08.2018

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Na učenčevo odločitev o tem vpliva več dejavnikov, in če se mladostnik ne odloči za gimnazijo, ta odločitev v veliki meri pomeni tudi že odločitev za izbiro poklica ali vsaj poklicnega področja. Odločitev je odvisna od osebnostnih učenčevih lastnosti, podpore in pritiska staršev, učnega uspeha, vpliva prijateljev, od dela svetovalnih služb, medijev in drugih.

V raziskavi, ki je bila pred časom opravljena med dijaki prvih letnikov, je Zdenka Repanšek Tavčar želela izvedeti, kateri dejavniki so najbolj vplivali na dijakovo izbiro pri nadaljnjem šolanju oziroma kateri je bil odločilen. Zanimalo jo je, ali se učenci odločajo na podlagi svojega poklicnega ali izobraževalnega interesa za določeno srednjo šolo ali pa so dandanes pri odločanju za nadaljnje izobraževanje v ospredju dober zaslužek, ugled, povpraševanje po nekaterih poklicih.

"Rezultati so nas presenetili, saj smo pričakovali, da starši najbolj vplivajo na izbiro srednje šole. Pokazalo pa se je, da bolj od staršev vplivajo zanimivost področja ali poklica in ugled poklica ter otrokov učni uspeh. Zanimiva je tudi ugotovitev, da imajo pri dijakih tri- in štiriletnih šol starši večji vpliv na izbiro srednje šole kot pri gimnazijcih. To si razlagamo s tem, da se del........

© Večer