We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Marjan Papež: "Koalicijske obljube višajo pokojnine"

17 4 107
05.10.2018

Odmerni odstotek za pokojnino naj bi po novi koalicijski pogodbi znašal 63 odstotkov. Koliko višje bi bile torej pokojnine?

"V koalicijski pogodbi piše, da naj bi bil po novem odmerni odstotek za starostno pokojnino najmanj 63 odstotkov. Ženske bi imele tako za okoli pet odstotkov višje pokojnine, moški pa celo za deset odstotkov v primerjavi z zdajšnjo ureditvijo. Sicer pa je treba poudariti, da sedanjih 63 odstotkov pomeni nekdanjih 86 odstotkov pokojnine zaradi drugačnega določanja valorizacijskih količnikov in posledično vrednotenja pokojninske dobe."

Če pojasniva v številkah: koliko bi pokojnina nekoga, ki se mu pokojnina odmeri od 1000 evrov pokojninske osnove, znašala po starem in koliko po novem?

"Moški s takšno pokojninsko osnovo zdaj dobi okoli 572 evrov pokojnine, po novem bi dobil 630 evrov. Ženska zdaj dobi še 635 evrov, ker pa se ženskam odmerni odstotek postopoma znižuje, bo leta 2020 dobila 615 evrov, leta 2023 pa le še 602 evra. Po novem bi imele tako kot moški tudi ženske 630 evrov. Spremembe bi veljale le za tiste, ki se bodo šele upokojevali, kar bi bilo tudi finančno vzdržno."

Zakaj ne tudi za nazaj?

"Ljudje so se v preteklosti upokojevali po zelo različnih pogojih in z zelo različnimi odmernimi odstotki ter dolžino let za izračun pokojninske osnove (10, 18, sedaj 24 let), kar se odraža tudi pri višini pokojnine, ki je bila v preteklih obdobjih ugodnejša. Bistveno pa je, da so se lahko upokojevali pri nižji starosti."

Najnižja starostna pokojnina naj bi bila po novem nad pragom revščine?

"Zdaj znaša zagotovljena starostna pokojnina za 40 let 516 evrov, prag revščine je pri 613 evrih. Na nek način je poskrbljeno le za starostno in invalidsko pokojnino s 40 leti pokojninske dobe. Če bodo v bodoče usklajevanja pokojnin redna in bodo ob tem še izredne uskladitve pokojnin, dokler bo gospodarska rast, tako je namreč tudi predvideno v koalicijski pogodbi, bi samo z uskladitvami v štirih letih lahko prišli do starostnih in invalidskih pokojnin za 40 let na okrog 613 evrov. Postopnost je zelo pomembna. Takojšen dvig na tak znesek (brez upoštevanja uskladitev, kjer se seveda ne bi smelo izpustiti tudi tistih, ki imajo na primer samo 15, 20, 30, 35 let pokojninske dobe, seveda v........

© Večer