We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Do decembra vloge na centrih za socialno delo še po starem

17 1 4
15.09.2018

S 1. oktobrom bo začela veljati nova organizacijska struktura centrov za socialno delo (CSD), po kateri se bo zdajšnjih 62 centrov spojilo v 16 večjih. Sedanji centri bodo postali enote novoustanovljenih CSD, dobili pa bomo še novo, 63. enoto, in sicer v Mariboru.

Z reorganizacijo centrov za socialno delo želijo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poenotiti upravne postopke po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, omogočiti več časa za strokovne naloge in vzpostaviti skupne službe, je pojasnila zdaj že bivša ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak.

CSD bodo vodili direktorji, enote CSD pa pomočniki direktorjev. Aprila je stara vlada imenovala 16 vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih centrov, ki so pooblaščeni za pripravo na začetek dela, v času od 1. oktobra naprej pa tudi za organiziranje in vodenje strokovnega dela in poslovanja centra do imenovanja direktorjev, kar bo v pristojnosti nove vlade. Vsi vršilci dolžnosti direktorja so večinoma prejšnji direktorji centrov ali dolgoletni sodelavci centrov. Zaposleni na centrih pa bodo zaradi reorganizacije prejeli nove pogodbe o zaposlitvi za enako delovno mesto, del zaposlenih pa se bo postopno preselil na sedež novih CSD. Obetajo pa se........

© Večer