We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kreditiranje v švicarskih frankih: Usoda zakona o frankih v rokah poslancev

6 3 2
29.12.2017

Združenje Frank je danes popoldne s podporo devetih poslancev v parlamentarni postopek vložilo dokončno različico interventnega zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih. Po besedah predsednice Združenja Frank Alje Pestar zakon predvideva pretvorbo posojil iz švicarskih frankov v evre po tečaju na dan sklepanja kreditnih pogodb. Obstoječe posojilne pogodbe bi ostale v veljavi, iz njih bi izločili le nominacijo v švicarskih frankih oziroma valutno klavzulo. Zadnja različica zakona se razlikuje po krajšem obdobju, ki ga zajema, saj bi veljal za obdobje od 28. julija 2004 do 31. decembra 2010. "Dodali smo tudi člen, ki bankam omogoča zavrnitev obvezne konverzije teh kreditov v evrske, če dokažejo, da so ob sklepanju kreditne pogodbe izpolnili pojasnilno dolžnost, povezano s tveganji pri teh kreditih." S to dopolnitvijo odpravljajo argument dvoma "kaj pa........

© Večer