We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Krediti v švicarskih frankih: Višji sodniki za ničnost kredita 

20 0 6
20.01.2018

Senat ljubljanskega višjega sodišča, ki mu je predsedovala višja sodnica Mojca Hribernik, je v celoti ugodil zahtevku na ničnost sklenjenih pravnih poslov kredita v švicarskih frankih (CHF). Tako mora banka Sparkasse izbrisati hipoteko z nepremičnine, ki jo je kreditojemalec dal za zavarovanje kredita, sam pa mora vrniti še neodplačano razliko do zneska kredita, ki mu ga je leta 2008 odobrila banka. Ta mora poravnati še vse pravdne stroške, piše v sodbi. V banki Sparkasse sodbe ne komentirajo, ker odločitve višjega sodišča še niso prejeli. "Po prejemu bomo sodbo proučili," še dodajajo.

Pomembna zmaga

"Gre za zelo pomembno zmago, saj je odločitev sodišča že pravnomočna. To je prva pravnomočna sodba v primeru CHF-kreditov v Sloveniji, s čimer se je dokončno oblikovala sodna praksa, ki ji bodo sledila tudi druga sodišča," meni predsednica Združenja Frank Alja Pestar in dodaja, da kljub tej sodbi poudarjajo potrebo po sistemski rešitvi problema, ki je nastal zaradi bank in neaktivnosti regulatorja. "Pošiljati 20 tisoč ljudi po pravico na........

© Večer