We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kanalizacijsko omrežje v Tržcu

19 0 0
14.09.2018

Šest kilometrov kanalizacijskega omrežja, ki ga je občina Videm zgradila na območju krajevne skupnosti Tržec, velja za največjo občinsko investicijo v tem letu, saj so kanalizacijsko gradnjo povezali še z zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi v dolžini treh kilometrov od gasilskega doma v Tržcu v smeri Vidma.

Gradnjo je spremljala posodobitev telekomunikacijskih vodov, poskrbeli so za javno razsvetljavo in uredili odvodnjavanje. Po izgradnji so ceste, ob katerih potekajo novi infrastrukturni vodi, preplastili z novim asfaltom in temu dodali še kilometer povsem nove asfaltne ceste na območju krajevne skupnosti.

Kot pravi Friderik Bračič, župan občine Videm, ki šteje že blizu 5700 prebivalcev in jo sestavlja osem krajevnih skupnosti, se bo na javno kanalizacijo lahko priključila večina gospodinjstev, blizu 400 na območju Tržca: "Vrednost vseh opravljenih del z novozgrajeno kanalizacijo Tržec-Jurovci je kar 2,1 milijona evrov, kar je za naš proračun, ki bo letos znašal 5,7 milijona evrov, izredno........

© Večer