We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Leto in pol za ponovne analize zemlje v Bukovžlaku

14 1 0
05.01.2018

Konec minulega leta je ministrstvo za okolje in prostor z raziskovalnim inštitutom Irgo Consulting podpisalo slabih 819 tisoč evrov vredno pogodbo, po kateri bo izvajalec v letu in pol na območju celjskega Bukovžlaka izdelal dodatne geološke, hidrogeološke ter kemične analize odloženega materiala. Že brez njih je jasno, da so na tem obširnem, šest hektarjev velikem območju tudi odpadki, ki so bili ob gradnji novih objektov pripeljani z območja kontaminirane stare cinkarne.

To dokazujejo tudi analize. Ne sicer vse. Kot je znano, je ministrstvo za okolje in prostor še leta 2014 poskušalo evropsko sodišče prepričati, da na tem območju ni nevarnih odpadkov ter to dokazovalo z analizami velenjskega inštituta Erico. Pa čeprav je Civilna iniciativa Celje (CIC) v tistem času že imela druge analize Inštituta za okolje in prostor, ki so pokazale povsem drugačno stanje.

Čemu sedaj spet nove analize, so na ministrstvu pojasnili pred dobrim letom, ko so napovedali sanacijo območja, ki jo je naložilo evropsko sodišče. Takrat so........

© Večer