We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Butik intelektualcev plesa

15 1 27
14.03.2018

Dve leti bo, odkar je Alma Mater Europaea dobila akreditacijo za izvajanje smeri balet na študijskem programu 1. bolonjske stopnje ples, koreografija. Danes se v Mariboru in Ljubljani izobražuje druga generacija študentov. Slovenija je bila tudi edina država v Evropi, ki ni imela plesne in baletne umetnosti na visokošolskem nivoju, zato so morali naši plesalci pridobiti izobrazbo na tujih akademijah. V sodelovanju z uglednimi umetniškimi ustanovami v svetu in iz sosednjih držav so v pedagoški proces vključeni domači in tuji plesni pedagogi in umetniki. Doc.dr. Svebor Sečak, prvak baleta Hrvaškega narodnega gledališča, ki je študij sodobnega plesa in baletne pedagogike vpeljal na zagrebški Akademiji dramskih umetnosti, je dekan Akademije za ples in verjame, da je balet umetnost mladih ljudi, in prav je, da imajo, potem ko ne morejo več plesati, možnost, da študirajo naprej; ali bodo menedežerji ali teoretiki ali pedagogi na tem področju, dobijo pa tudi možnost kakršnegakoli drugega magistrskega študija. "Ta študij je butik bodočih intelektualcev naše umetnosti," sporoča Sečak.

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je 2016. za sedem let akreditirala smer Balet na 1. bolonjski stopnji, ki se izvaja na Akademiji za ples pod okriljem Alma Mater Europaea. Trenutno na Alma Mater študira 24 študentov. Ste, ko ste zastavili ta program v Sloveniji, pričakovali večji interes?

"Akademija za ples Alma Mater Europaea je podedovala program prejšnje Akademije za ples in ga nato, sploh prvič v zgodovini Slovenije, dopolnila z oddelkom za balet. Trenutno se izvajata dva programa - program za........

© Večer