We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Do optike nekaj tisoč gospodinjstev več

17 2 0
14.09.2017

Po zatišju, ko je bilo slišati tudi očitke na račun Mestne občine Maribor, ki da ni pripravila ustreznih podlag za širitev optičnega omrežja v mestu, zdaj stroji na delu območja Rotovža in širše (tudi na delu območja Mestne četrti Koroška vrata) že brnijo. Telekom Slovenije je investitor gradnje novega optičnega omrežja, kamor se že lahko priklopi 550 gospodinjstev, do konca leta bo priklop omogočen skupno 3400 stanovanjem in poslovnim prostorom.

Pogoje za izvedbo del narekuje Nigrad

Mariborska občina je sodelovala pri pripravi služnostnih pogodb in soglasij, medtem ko pogoje za izvedbo del narekuje Nigrad, ki je s koncesijo tudi vzdrževalec občinskih cest, v sodelovanju z občinskim uradom za komunalo, promet in........

© Večer