We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

(FOTO) Drava je preveč zamuljena. Zakaj? To pomeni tudi manj elektrike

14 6 43
12.01.2018

Decembra izpraznjeno Bresterniško jezero je z neobičajnim prizorom ob začudenjih splošne javnosti razgrnilo tudi realnost vzdrževanja struge in akumulacijskih jezer reke Drave. Zaradi naplavin in mulja bo ob neukrepanju Drava postala energetsko manj donosna, ob večjih nalivih pa bo zaradi manj prostora v jezerih pred elektrarnami zvišana poplavna ogroženost, so izpraznjeno podobo Bresterniškega jezera pospremili tudi poznavalski komentarji. Drava je zamuljena, je splošna ugotovitev, poznavalci razmer pa so hitro znali pokazati tudi na krivce - Holding slovenske elektrarne (HSE), ki da s korporativnim modelom, pospremljenim z izdatno investicijo v Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ), Dravskim elektrarnam Maribor (DEM) vsiljuje model, ki zanemarja čiščenje Drave. Tudi zato naj bi dosedanji model upravljanja, pri katerem so DEM iskale izvajalca s pomočjo javnega razpisa, zamenjali in predali posle hišnemu izvajalcu. To je velenjsko podjetje RGP, rudarsko-gradbeni programi, ki je v 89-odstotni lasti Premogovnika Velenje in enajstodstotni lasti invalidskega podjetja HTZ Velenje. Invalidsko podjetje je v 100-odstotni lasti Premogovnika, ta pa je v 100-odstotni lasti HSE.

Iz DEM na naša poizvedovanja odgovarjajo, da je bila osnovna pogodba za čiščenje mulja z družbo RGP sklenjena decembra 2016 za obdobje petih let, pogodbena vrednost je bila ocenjena na pet milijonov evrov. Dodajajo, da za celotno obdobje, in pojasnjujejo: "Za vsako koledarsko leto se sklene aneks, ki opredeli količine in vrednosti za tekoče leto." DEM je za dodatno izboljšanje opreme za čiščenje mulja družbi RGP v preteklem letu odobril avans v višini 400.000 evrov, ki se vrača z opravljenimi deli. Na očitke, da so posel hišnemu podjetju, katerega prihodki so od leta 2013 do 2016 upadli z 22,5 na manj kot enajst milijonov evrov, predali, da bi mu tako zagotovili delo, pa odvračajo, "da je bil posel sklenjen s ciljem optimiranja denarnega toka ter storitvenih oziroma proizvodnih kapacitet skupine HSE. S tem v zvezi je bil pred dvema letoma med družbami skupine HSE tudi podpisan sporazum, da družbe znotraj skupine opravljajo posle pri dejavnostih, za katere so registrirane, seveda pod konkurenčnimi pogoji."

Ptujski poziv k ukrepanju
Da Ptujsko jezero postaja........

© Večer