We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Svetovalca za branje v vsako firmo!

11 1 0
03.05.2018

Liljana Klemenčič je višja knjižničarska referentka in pravljičarka ter vodja Mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Je tudi voditeljica in pobudnica bralne značke za odrasle v sedanji obliki. Že 18. sezona teče na Ptuju. Od tod se je razširila po vsej državi, celo v Slovensko vojsko.

Bralcev odrasle bralne značke je le 10 odstotkov - 90 odstotkov je bralk

Polnoletnost vaše zamisli - bralne značke za odrasle - je dovolj dolga doba za analize, bilance. Vsa Slovenija vas posnema, torej ste očitno prišli na pravo idejo? Med odraslimi je vedno več bralcev oziroma bralk, ki so v večini. Koliko pa jih zajema vaša značka?

"Res je, mineva 18 let, odkar je vznikla zamisel. Sprva je bila namenjena osnovnošolskim profesorjem, pa tudi staršem, da bi bolje in hitreje spoznavali otroške in mladinske knjige, ki so tedaj, zadnja leta preteklega tisočletja, z velikim tempom izhajale. Najbolj imam pri tem v mislih izvirno in prevodno leposlovje, ki mu knjižničarji pridevamo oznako P ali M. Torej branje za pionirje in mladino, ki je govorilo (in še govori) o aktualnih življenjskih temah, o sodobni tematiki … Tedaj so se že po malem napovedovali tako imenovani čezgeneracijski romani, kjer so sicer literarni junaki najstniki, a se zgodbe še kako tičejo odraslih, so literarno neoporečne pripovedi. Pomembno je, da je tako branje odlično nadomestilo za tisto kratkočasno, a vse prevečkrat prelahkotno in sladkorno branje.

"Vsako leto je bralni seznam lepo odmeven in sprejet pri bralcih, da zloženke, ki sem jih sprva naredila kar sama (kot........

© Večer