We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Slovenščina (kot) na dlani

15 0 5
06.06.2018

Do leta 2021 bo dr. Natalija Ulčnik, slovenistka, izredna profesorica Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, vodila projekt Slovenščina na dlani. Njegov cilj je izdelati inovativno interaktivno e-okolje za bogatitev pouka slovenskega jezika. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Krovni slogan je Slovenščino poznam kot lastno dlan.

"Verjamemo, da bomo v tesnem sodelovanju treh fakultet Univerze v Mariboru - Filozofske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete - in sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov razvili inovativne oblike učenja in pripravili kvalitetno učno e-okolje, ki bo obogatilo pouk slovenščine v osnovnih in srednjih šolah, ter da bodo po njem posegali tudi drugi, ki bi želeli izpopolniti svoje znanje slovenskega jezika oziroma svoje jezikovne zmožnosti. Z rabo tega e-okolja bodo uporabniki slovenščino še bolje spoznali in jo na koncu poznali kot lastno dlan," pove Ulčnikova.

Samodejna povratna informacija in avtomatizacija procesa sta glavni vrlini projekta Slovenščina na dlani?

"To sta eni izmed odlik in prednosti našega e-okolja v primerjavi z obstoječimi e-okolji. Avtomatizirani postopki uporabnikom omogočajo, da dobivajo vedno nove primere za vajo, da ima vsak svoje primere (kar je še posebej dobrodošlo na primer pri reševanju v okviru pouka) in da so sproti seznanjeni z rezultati svojega reševanja. Orodje posameznika usmerja od lažjih vaj k težjim, od enega področja k drugemu, mu daje namige. Avtomatizacija v veliki meri olajša delo učitelja, saj mu nudi vpogled v statistiko reševanja vsakega posameznika, v njegov napredek in podobno. Res pa je, da so lahko visoko avtomatizirane zlasti naloge s področja pravopisa in slovnice, delno........

© Večer