We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Univerza je jedro razvoja družbe

14 1 0
12.06.2018

V razviti Evropi so že pred desetletji ugotovili, da je znanje najpomembnejši dejavnik razvoja. Zavedali so se pomena in možnosti, ki jim jo nudi svetovna zakladnica znanja, ta neizčrpni izvir idej, informacij, povezovanja, konfrontacij doseženega in želenega, teoretičnega in praktičnega, sedanjega in prihodnjega. Naj ob tem izpostavim vsaj dva načina, ki sta pripomogla k razvoju tistih, ki jih upravičeno imenujemo "razvite evropske dežele". Evropske univerze so že v sedemdesetih letih pričele intenzivno povezovati sorodna znanstvena področja in s tem na stežaj odpirati svoja vrata. Rezultati tovrstnih povezav so danes vidni v številnih formalno organiziranih mrežah, namenjenih skupnim izobraževalnim in raziskovalnim projektom. Kot primer naj navedem, da je bilo že v začetku devetdesetih let v evropskem prostoru sedeminpetdeset različnih formalnih mrež, namenjenih dodiplomskemu in podiplomskemu izobraževanju. Danes ni resne evropske univerzitetne institucije, na kateri ne študirajo tudi študenti iz drugih univerz. Gre torej za strahovit preobrat v pojmovanju internacionalizacije evropskih univerz.

Drugi vidik povezovanja evropskih univerz se kaže v sodelovanju z gospodarstvom. Pravzaprav je to logična posledica prej omenjenih povezav, kajti rezultati pedagoškega in raziskovalnega dela se prej ali slej zrcalijo kot aplikacija v gospodarstvu neke države. Pri gospodarstvenikih zasledimo visoko stopnjo zaupanja v znanje, temu primerno pa tudi skupno reševanje poslovnih problemov. Metode sodelovanja med univerzami in gospodarstvom so bile različne in segajo od tistih, ki rešujejo operativne in razvojne probleme podjetij, do skrbno........

© Večer