We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Začetek prave reorganizacije centrov za socialno delo

15 0 0
10.08.2018

Reorganizacija centrov za socialno delo je dobila pravno podlago s sprejetjem novele zakona o socialnem varstvu v parlamentu septembra lani, vlada je nato sprejela akte o ustanovitvi 16 območnih oziroma regijskih centrov, sedanji centri pa bodo njihove enote. Pomurska regija bo tako dobila Center za socialno delo (CSD) Pomurje, ki bo imel sedež v Murski Soboti, zdajšnji štirje centri pa bodo kot enote še naprej delovali na sedanjih lokacijah.

Izjema bo CSD Murska Sobota, saj se bo 1. septembra preselil na Trg zmage 7. Tu bo tudi sedež območnega CSD Pomurje, ki bo začel delovati s 1. oktobrom. "V sklepu vlade o ustanovitvi je navedeno, da bo služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev delovala v Ljutomeru," je na izjemo pomurske reorganizacije opozoril Branko Petovar, v. d. direktorja CSD Pomurje in dosedanji direktor CSD Ljutomer.

"Reorganizacija CSD temelji na treh glavnih stebrih. Prvi je nova organizacijska struktura, drugi uvedba informativnega izračuna v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, tretji pa socialna aktivacija kot nov pristop pri delu s prejemniki socialnih transferjev. Zaradi avtomatiziranega informativnega izračuna se predvideva posebna služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kjer se bodo obravnavale in obdelovale samo letne pravice. Cilj reorganizacije je, da bi se v prehodnem obdobju, torej v letu ali dveh, vzpostavil tak sistem, da bi vlagatelji oddali samo eno vlogo, ki bi veljala več let oziroma do izteka pravice, na primer pri otroških dodatkih do polnoletnosti ali pri štipendijah do izteka štipendijskega razmerja. Torej podobno, kot imamo informativni izračun za odmero dohodnine. Če pa bo družina hkrati prejemnik letne pravice, torej pravice do otroškega dodatka, ter mesečne pravice, na primer pravice do denarne socialne pomoči, se bo vloga obravnavala po enotah CSD. Tiste družine, ki so upravičene samo do prihodkov iz javnih sredstev na osnovi letne pravice, ne bodo več prejele odločbe, ampak avtomatizirani informativni izračun, in te izračune bo za celotno Pomurje izdajala služba za........

© Večer