We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Slovenka pred 120 leti in danes

9 1 29
28.12.2017

V Trstu se stori skoraj več za našo slovensko idejo kot v Ljubljani, četudi z manj pompa, je zapisala prva slovenska profesionalna pisateljica Zofka Kveder, ki je bila prav od začetka pomembna soustvarjalka prvega ženskega slovenskega časopisa. Slovenka je nastala kot idejni otrok Marije Manfrede Skrinjar. Kot orožarjeva žena se je ukvarjala s socialnimi in narodnimi vprašanji - zagovarjala je pravico žensk do izobraževanja in potrebo po njihovem organiziranju. Pisala je in urednikovala ter prepričala ​Frana Podgornika, urednika Slovanskega sveta, najprej o oblikovanju časopisne rubrike in nato ob njegovi podpori o izdaji samostojnega ženskega časopisa. Tega so začeli ustvarjati v pisarnah tržaško-slovenskega odvetnika Gustava Gregorina in ob podpori Tržaške posojilnice in hranilnice. Slovenka je prvič izšla 2. januarja 1897 kot priloga tržaškega časopisa Edinost, od januarja 1900 pa je izhajala samostojno kot mesečnik.

Znanstveni zbornik, ki ga je uredila prof. dr. Marta Verginella z ljubljanske filozofske fakultete, nosi isto ime in opisuje pot časopisa, delo njegovih urednic, sodelavk in sodelavcev, publicistk in literatinj, idejno umeščenost v slovenski in širši evropski prostor ter znotraj feminističnega gibanja.

Ideje narodne osvoboditve so v avstro-ogrskem okolju sovpadle z vse močnejšim ženskim gibanjem za enakopravnost in politično vključenost. "Izid časopisa na narodnem obrobju, v gospodarsko razvijajočem se in večinsko italijanskem Trstu, je bil prelomne narave,"........

© Večer