We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ljudje danes čutijo, da je treba stvari spremeniti

8 9 18
03.01.2018

Mednarodno priznani raziskovalec skupnostnih praks in upravljanja s skupnim dobrim, Michel Bauwens, je raziskavo o več kot 500 skupnostnih projektih v Gentu zaključil junija. Med njimi je Buren van de Abdij - zapuščeno cerkveno poslopje, ki ga je pred desetletjem mesto odstopilo prebivalcem v soseščini, da zanj samostojno skrbijo, ga upravljajo in polnijo z razstavami, srečevanji in skupnostnimi dogodki. Podobno so s projektom NEST oživili opuščeno stavbo, v kateri je bila prej knjižnica, sedaj pa so tam glasbeni studio, igrišče za otroke, skupni prostori za dogodke in sestanke. S skupnostnim zemljiškim skladom mestne oblasti omogočajo, da je dovolj stanovanj za socialno šibkejše prebivalce. Med skupnostne projekte pa sodi tudi sodelovanje, podobno temu, ki so ga vzpostavili v zadrugi Dobrina, ki lokalne vrtce in šole oskrbuje z lokalno, organsko pridelano hrano. V Gentu so v želji, da se zagotovi raba zemljišč in stavb, omogočili tudi začasno rabo - tako so konec preteklega leta odprli park Driemaster na zemljišču nekdanje tovarne, v revnejšem predelu mesta. Za park skrbijo lokalni prebivalci, ki so tam uredili ne le igrišče in zelenico, ampak tudi kokošnjak in zelenjavni vrt.

Naša sogovornica Annelore Raman dela v mestni upravi Genta in je prišla na konferenco Dovolj za vse, ki jo je organizirala Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Njena naloga je pomagati pri izvedbi in oceni raziskave Michela Bauwensa o skupnostnih projektih. "Oblikovati želimo tudi akcijski načrt, ki bo podlaga za sodelovanje med mestom ter koalicijo skupnostnih projektov in prebivalcev," opisuje svoje delo.

Zakaj je treba učiti oblasti, kako sodelovati s prebivalci?

"Morda je pomemben del odgovora, da imajo danes ljudje močnejše glasove kot nekoč. Hkrati imajo željo, ker čutijo, da je treba stvari spremeniti. Dolgo časa smo živeli z občutkom, da lahko stvari ostanejo, kot so, in da velike spremembe niso potrebne. A zdaj vidimo, da se dogajajo podnebne spremembe, vidimo migracije. Vse to čutimo ljudje na ravni vsakodnevnega življenja. Ljudje so tudi vse bolj izobraženi – vedo, kaj je dobro za njih in za družbo ter okolje, v katerem živijo. Ni le vlada niti niso le oblasti tiste, ki vedo najbolje. Marsikateri prebivalec ve bolje kot oblastniki, saj je strokovnjak na svojem področju ali pa srečuje druge prebivalce, sliši za njihove težave in vidi, da se teh ne odpravlja. V zahodni Evropi smo dolgo časa živeli pod vplivom liberalnih politik in idej, ki so pomenile, da se je obseg javnih služb vse bolj krčil. Sedaj ljudje opozarjajo, da to ni prava smer, saj moramo ukrepati, če želimo ohraniti kvaliteto življenja, ki smo jo imeli do sedaj.

Gre za kombinacijo vse bolj resnih zunanjih groženj in izzivov ter izobraženih prebivalcev, ki vedo, kaj hočejo, imajo mnenje in hočejo biti slišani. Zato se moč gibanj ljudi ponovno krepi."

Kaj ljudi povezuje?
"Vidimo, da na skupni platformi objavljajo članke, ki so zanimivi za samo idejo skupnostnih projektov in skupnega dobrega. Med seboj delijo znanja, ideje in izkušnje. Razpravljajo. Srečujejo se na skupnih dogodkih. Večina jih deluje zelo lokalno na ulicah in v četrtih."
Zato boste organizirali skupnostno skupščino?
"In zato bo skupščina zares zanimiva. Želja je, da se srečajo in spoznajo. Januarja se bomo srečali s tistimi, ki bodo prevzeli organizacijo, in oni bodo odločili, kdaj se bo zgodila."
Kaj bo njena naloga?
"Oblikovati in sprejeti dokument, kaj pričakujejo od mestnih oblasti. Želimo videti, ali obstajajo težave, s katerimi se vsi soočajo. Predvsem pa želimo gibanju dati močnejši glas."
S katerim skupnostnim projektom ste se najprej srečali ali postali del njega kot prebivalka Genta?
"Vključena sem v projekt Partago, ki omogoča skupno uporabo električnih avtomobilov. Temu sem se priključila, še preden sem se zaposlila na občini."
Obstaja želja po povezovanju tudi onkraj Genta?
"Zagotovo. Mnoge zanima izkušnja Genta in kaj se dogaja pri nas. Priporočila, ki so v poročilu Commons Foundation Plan, so uporabna za številna mesta; od tega,........

© Večer