We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fracking v Petišovcih: Presoja vplivov na okolje je potrebna

25 11 8
15.05.2018

Konec marca je agencija za okolje objavila dokumentacijo v predhodnem postopku ocene, ali je potrebno za ponovni fracking, ki ga želita opraviti Geoenergo in Ascent Slovenia na Petišovskem polju, opraviti presojo vplivov na okolje. Tibor Hebar, vodja medobčinskih inšpekcijskih služb nam je v imenu občine Lendava pojasnil, da na občini vsekakor upajo, da bo Arso "odreagiral prav" in zahteval, da se opravi presoja vplivov na okolje. Na občini Lendava sicer uradno o načrtih za ponovni fracking še niso bili obveščeni. "Na vsak način smo na stališču, da je potrebno, da se opravi oceno vplivov na okolje – tudi zato, da se izognemo nesporazumom ali napačnim razumevanjem," pravi direktor medobčinske uprave. Na vprašanje o moratoriju, o katerem so razmišljali leta 2015, na lendavski občini ne odgovarjajo neposredno. Pravijo, da se lahko vsaka članica EU odloči zase in da je na pristojnih ministrstvih in rudarskem inšpektoratu, da sprejmejo odločitve.

Ko smo naslovili vprašanja na podjetji Ascent in Geoenergo, nam je odgovorila Špela Bizjak z Inštituta za strateške rešitve. Pojasnila nam je, da postopek iskanja in izbire strateškega partnerja družbe Ascent Resources, ki je bil ponovno napovedan letos, še ni končan.

Pri projektu sicer delujeta dve ascent-podjetji, Ascent Slovenia Limited in Ascent Resources, ki imata isti sedež in vodstvo. Ascent Slovenia Limited, s sedežem na Malti, davčni oazi, je lani zabeležilo dobrih 888.500 evrov prihodkov od prodaje, imeli so 1,7 milijona stroškov za storitve, a nobenih stroškov dela. Beležili so 1,3 milijona odhodkov iz finančnih obveznosti, skoraj 22 milijonov izgube so prenesli iz leta 2016 in lani to povečali za še dva milijona. Prav tako imajo 11,1 milijona evrov dolgoročno odloženih stroškov razvoja. Čista izguba je lani znašala 2,6 milijona evrov, kar je približno pol milijona več kot........

© Večer